Umiłowani Siostry i Bracia w Chrystusie Panu,

Nasza archidiecezja przez wieki była związana z Wilnem, gdzie w Ostrej Bramie po dziś dzień znajduje się cudowny obraz Maryi Matki Miłosierdzia. To tam tłumnie pielgrzymowali wierni z podlaskiej ziemi, a Ci, którzy wyruszali „za chlebem”, na wojnę lub byli deportowani na Sybir, zabierali ze sobą Jej wizerunek. Jako Matka, w czasie choroby, wojennej tułaczki i zagrożenia życia, była dla nich źródłem nadziei i wzorem zawierzenia Bogu.

Po II wojnie światowej Wilno znalazło się poza granicami Polski, co utrudniło wiernym pielgrzymowanie do Ostrej Bramy. Kiedy arcybiskup metropolita wileński Romuald Jałbrzykowski został zmuszony do opuszczenia Wilna i osiadł w Białymstoku, kierując stąd ówczesną archidiecezją wileńską, już w 1945 roku, w kościele farnym, zapoczątkował odprawianie nabożeństw do Matki Bożej Ostrobramskiej, na wzór wileński. Tak zrodziła się Nowenna Opieki i święto Matki Miłosierdzia, przypadające w listopadzie. Biskup Edward Kisiel z okazji 50-lecia koronacji Obrazu w Wilnie przygotował specjalną kaplicę w obecnej bazylice, w której umieszczono wierną kopię Obrazu Ostrobramskiego, namalowaną w 1927 roku przez wileńską artystkę Łucję Bałzukiewicz.

W czasie kolejnych lat prokatedra białostocka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, była miejscem spotkań z Matką Miłosierdzia zarówno dla wiernych z Podlasia, jak i pielgrzymów z innych rejonów Polski. Przed Jej obliczem zanoszono prośby i otrzymywano łaski. W roku 1995 obraz ukoronowano papieskimi koronami. Ponieważ po koronacji nastąpiło ożywienie kultu, dlatego powstała myśl o odnowieniu kaplicy i ufundowaniu ołtarza poświęconego Ostrobramskiej Pani. Stało się to możliwe dzięki licznym ofiarodawcom i zaangażowaniu tak wielu osób, za co jeszcze raz z serca dziękuję.

Z okazji zbliżającej się uroczystości Najświętszej Maryi Panny Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia, zwracam się do kapłanów, osób życia konsekrowanego, wiernych archidiecezji z serdecznym zaproszeniem na uroczystą Mszę św., połączoną z poświęceniem odnowionej kaplicy i nowego ołtarza Matki Bożej Miłosierdzia. Niech nasza modlitwa w Bazylice Archikatedralnej w Białymstoku, w dniu 16 listopada 2023 roku, o godz. 18:00, na stałe zapisze się w historii Kościoła lokalnego, który zawierzył swoje losy Maryi, Matce Miłosierdzia. Stańmy razem przed obliczem Matki Jezusa ufając, że otrzymamy, o cokolwiek prosić będziemy, jeśli to będzie zgodne z wolą Jej Syna.

abp Józef Guzdek
METROPOLITA BIAŁOSTOCKI