Nawiązując do hasła Synodu „Komunia, uczestnictwo, misja” ks. Proniewski wskazał na kolejne wspólnoty parafialne, które w duchu tego zawołania włączają się w prace synodalne. Przybierają one mniej lub bardziej systematyczną formę, jednakże wspólnym ich mianownikiem jest modlitwa, rozważanie Pisma Świętego i debata.

Pomimo trudności związanych z tłumaczeniem kwestionariusza synodalnego wielu wiernych dostrzegło, że „pochylanie się nad zagadnieniami synodalnymi skutkuje konfrontacją z własną tożsamością, wynikającą z bycia katolikiem i tym, co sobą reprezentujemy”.

Kolejne wspólnoty parafialne przedstawiły relacje z prac synodalnych, podkreślając entuzjazm widoczny podczas dzielenia się swoimi opiniami. Szczególnie podkreślano „funkcjonowanie wspólnoty parafialnej, relacje pomiędzy wiernymi świeckimi a osobami duchownymi oraz znaczenie świeckich w Kościele”.

Dostrzeżono, że Synod powinien dotrzeć również do osób, które są poza wspólnotami parafialnymi, które poczuły się zranione, wyłączone, czy też wykluczone. Jest to jedno z największych wyzwań synodalnych, które stoi przed Kościołem białostockim.

Podsumowując spotkanie Abp Józef Guzdek wyraził wdzięczność za przedstawicielom parafii za zaangażowanie w prace synodalne oraz za ważną wymianę opinii podczas spotkania. Podkreślił jak ważny w dyskusjach międzyludzkich jest wspólny wysiłek, aby „wzajemnie się poznać oraz poznać warunki, w jakich pracujemy i żyjemy” . Odwołał się również do własnego doświadczenia kapłańskiej i biskupiej posługi, wskazując na rolę „siły argumentów” i „dobrej międzyludzkiej komunikacji”, które zawsze sprzyjają szukaniu wspólnych dróg i porozumieniu.

Arcybiskup podał również przykłady zmieniającego się w naszych czasach obrazu parafii z racji na wiek mieszkańców czy migracje ludności. Zachęcał do zapoznania poznania z tym zjawiskiem i szczegółowych analiz tychże zmian.

Uczestnikom prac synodalnych życzył odwagi i owocnych rozmów w duchu wzajemnego poszanowania.


Wnioski synodalne można przesyłać poprzez formularz dostępny na:

KWESTIONARIUSZ