Spotkanie odbyło się 14 maja 2015 r. w budynku Kurii Metropolitalnej Białostockiej.

W obradach uczestniczyli: Arcybiskup Abel (Ordynariusz Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej), Biskup Marian Rojek (Ordynariusz Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej), którzy współprzewodniczą Zespołowi oraz ks. dr Jerzy Tofiluk i ks. dr hab. Radosław Kimsza.


Oto treść komunikatu, jaki został opublikowany po zakończonych obradach:

„Dnia 14 maja 2015 r. w Kurii Metropolitalnej Białostockiej odbyło się plenarne posiedzenie Zespołu Bilateralnego Katolicko-Prawosławnego Konferencji Episkopatu Polski i Soboru Biskupów Kościoła Prawosławnego na którym zakończono prace nad projektem Instrukcji Duszpasterskiej o przygotowaniu i zawarciu małżeństwa katolicko-prawosławnego. Projekt zostanie przekazany Konferencji Episkopatu Polski i Soborowi Biskupów Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

Następne zebranie plenarne odbędzie się 10 grudnia 2015 r. w Lublinie. Organizatorem będzie strona prawosławna”.

Bilateralny Zespół Katolicko-Prawosławny został powołany przez Konferencję Episkopatu Polski i Sobór Biskupów Kościoła Prawosławnego w Polsce w 2000 r. W jego skład wchodzą: biskup prawosławny i rzymskokatolicki w randze współprzewodniczących, i odpowiednio dwóch prezbiterów. Zespół spotyka się na jesiennym i wiosennym zebraniu plenarnym oraz spotkaniach roboczych.