Biskup dziękował ich rodzicom za to, że miłość, troska i świadectwo życia wiarą zrodziły w sercach ich synów powołanie do kapłaństwa: „Gdy dajemy świadectwo chrześcijańskiego życia, gdy jest w nim coś z ducha ofiary, okazywanej sobie nawzajem troski, stwarzamy najpiękniejsze środowisko, by rodziły się i wzrastały powołania. A patrząc szerzej – wszyscy jako Kościół jesteśmy miejscem, gdzie te powołania się rodzą” – mówił.

Prosił również o modlitwę kapłanów za siebie nawzajem, by trwała pomiędzy nimi jedność i wierność Chrystusowi. „Wówczas Kościół naprawdę będzie żył – ten białostocki, polski, ale też Kościół powszechny” – stwierdził hierarcha.

Mszę św. koncelebrowali abp senior Edward Ozorowski oraz przełożeni Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego, na czele z rektorem, ks. dr Marianem Strankowskim. W archikatedrze zgromadziły się rodziny i przyjaciele nowych diakonów, kapłani, siostry zakonne, klerycy oraz liczni wierni.

Po Ewangelii kandydaci do diakonatu wypowiedzieli swoje przyrzeczenia, zobowiązując się do celibatu, do posłuszeństwa biskupowi i jego następcom oraz odmawiania modlitwy brewiarzowej. Najważniejszym momentem święceń była modlitwa święceń, podczas której Bp Ciereszko wzywał mocy Ducha Świętego, by „uświęcił wybranych” oraz gest nałożenia rąk na głowę każdego z diakonów.

Po pięciu latach studiów i formacji seminaryjnej święcenia diakonatu przyjęli: Dariusz Adamski z parafii pw. św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku, Karol Dzierżek z parafii pw. św. Stanisława B.M w Białymstoku oraz Michał Rogucki z parafii pw. Ducha Świętego w Białymstoku.

Na zakończenie Eucharystii diakoni dziękowali Bp Ciereszce za udzielony im sakrament święceń; abp Ozorowskiemu za dawany na co dzień przykład wiary i modlitwy; księżom profesorom i moderatorom Seminarium Duchownego oraz spotkanym na drodze powołania kapłanom za przekazane im doświadczenie radości z przeżywania kapłaństwa, a rodzicom i bliskim za  miłość i wsparcie.

Nowo wyświęceni diakoni będą odtąd pełnić różne posługi w archidiecezji: diakoni mogą udzielać chrztu, rozdawać komunię św., czytać Ewangelię, przewodniczyć niektórym nabożeństwom, sprawować sakramentalia i prowadzić pogrzeby. Do szczególnych zadań diakonów należy zaangażowanie w działalność charytatywną Kościoła i poświęcenie się posługom miłosierdzia.

W ciągu najbliższego roku każdy z diakonów obroni pracę magisterską z wybranej dziedziny teologii. Białostoccy seminarzyści dyplomy zdobywają na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.