Na terenie parafii Matki Bożej Fatimskiej znajdują się dwa miejsca szczególnie związane z osobą bł. ks. Michała: budynek byłego seminarium duchownego, w którym był wykładowcą (oraz ojcem duchowym i spowiednikiem alumnów) oraz dom przy ul. Złotej 9, gdzie przez wiele lat ks. Sopoćko mieszkał w skromnych dwóch pokoikach na piętrze.

Stowarzyszenie Czcicieli Miłosierdzia Bożego „Michael” od dziesięciu lat organizuje pielgrzymowanie Szlakiem „Śladami bł. ks. Michała Sopoćki”, utworzonym przez archidiecezję białostocką i miasto Białystok. W tym roku po raz trzeci w organizacji pielgrzymowania biorą udział różne wspólnoty parafialne z terenu miasta.

Mszę św. celebrowali: ks. Marek Czech i ks. Radosław Garbecki, wikariusze parafii Matki Bożej Fatimskiej oraz ks. Mirosław Stankiewicz, wikariusz parafii Miłosierdzia Bożego, odprawiający Mszę św. w intencji osób pielgrzymujących Szlakiem.

W homilii ksiądz Czech wspomniał osobę św. Augustyna, patrona dnia. Jego matka, św. Monika, wiele lat cierpiała, modląc się o nawrócenie syna, świetnie wykształconego, lecz błądzącego w wierze. Augustyn był m.in. wyznawcą herezji manichejskiej, według której istnieje odwieczne dobro i odwieczne zło. Jest to sprzeczne z wyznawaną przez nas, chrześcijan, prawdą, że odwieczny jest jedynie Bóg, odwieczne Dobro.

„Zobaczmy, że nawet dziś, niektórzy, może nie zdając sobie z tego sprawy, myślą po manichejsku, mówiąc o wiecznej walce dobra ze złem”, podkreślał ks. Marek.

Do odnalezienia przez Augustyna prawdy przyczynił się biskup Mediolanu, Ambroży. Święty Augustyn, chrześcijanin, kapłan, biskup, teolog, zostawił po sobie wiele dzieł, napisanych piękną łacina klasyczną, m.in. „Wyznania" i „O państwie Bożym”.

Także ks. Michał Sopoćko był teologiem i myślicielem, a przede wszystkim twórcą podstaw teologicznych kultu Bożego Miłosierdzia. Mieszkając w Białymstoku przy ul. Złotej, napisał m.in. czterotomowe dzieło „Miłosierdzie Boga w dziełach Jego”.

Przed wyruszeniem na Szlak ks. Mirosław zapoznał pielgrzymów z informacjami o budynku byłego seminarium duchownego przy ul. Słonimskiej oraz domem przy ul. Złotej 9. „To dom, który dla księdza Michała był miejscem pracy naukowej, modlitwy i wypoczynku, samotnych zmagań ze sobą i utrudzeniem życia. Tu dojrzewały jego idee dotyczące apostolstwa Miłosierdzia Bożego oraz plany starań o kościelną aprobatę kultu. Przeżył tu niemal cały białostocki okres swego życia" - mówił.

"Przez wstawiennictwo błogosławionego Michała, doświadczonego przeciwnościami życia, niosącego pociechę i pomoc innym, módlmy się za ludzi dotkniętych chorobą, cierpieniem materialnym bądź duchowym, aby z ufnością powierzając się Miłosierdziu Bożemu, doświadczyli także miłosierdzia ze strony ludzi”, prosił ks. Mirosław.

Księża Mirosław Stankiewicz, Radosław Garbecki oraz Łukasz Żuk towarzyszyli pielgrzymom podczas całej wędrówki i modlitwy na piątym odcinku Szlaku „Śladami bł. ks. Michała Sopoćki”. W trakcie pielgrzymki Przyjaciele Oblubieńca, przy wtórze gitary, śpiewali pieśni o błogosławionym Michale, do Miłosierdzia Bożego, Koronkę oraz wypraszali Boże Miłosierdzie dla pątników i mieszkańców Białegostoku.

U celu wędrówki, w kościele Najświętszego Serca Jezusa, pielgrzymów powitał ks. Witold Skrouba, wyrażając radość z faktu licznego udziału mieszkańców Białegostoku w pielgrzymowaniu Szlakiem bł. Michała. Wskazał na znaczenie historii obrazu Jezusa Miłosiernego w kościele NSJ, który stał się kolebką kultu Miłosierdzia Bożego w Białymstoku. Serdecznie zaprosił na Mszę św. w dniu 15 września o godz. 18.00. Tu zacznie się szósty etap pielgrzymowania Szlakiem „Śladami bł. ks. Michała Sopoćki”.