Zaplanowane są też dni tematyczne podczas których dzieci zapoznają się z kulturą regionu, postaciami biblijnymi, przygotują przedstawienie, nauczą się żołnierskich piosenek, a także poznają zwyczaje Indian.

Kolonie Caritas organizowane są dla dzieci, które nie mają możliwości wyjazdu na wakacje ze swoimi rodzicami ze względu na trudną sytuację materialną. Wśród kolonistów znajdą się podopieczni świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych, oraz młodzież objęta programem „Skrzydła”. O bezpieczeństwo i dobre samopoczucie dzieci zadba doświadczona kadra, której należą się szczególne podziękowania za pracę wolontariacką. W tym roku z kolonii skorzysta łącznie 185 dzieci.

W Wakacyjną Akcję włączają się wszystkie diecezjalne Caritas w Polsce. Kolonie finansowane są między innymi z Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, darowizn osób indywidualnych i instytucji. Każdego kto chce wesprzeć akcję, zachęcamy do wpłat na konto Caritas: 66 1240 5211 1111 0000 4931 3527 z dopiskiem „Wakacyjna Akcja Caritas” .