Do etapu ogólnopolskiego, który odbędzie się w Płocku w dniach 31 marca – 2 kwietnia 2022 roku zakwalifikowali się uczniowie: Izabela Rutkowska z II Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku, która w etapie diecezjalnym zajęła pierwsze miejsce oraz Gabriela Wieczorek z IV Liceum Ogólnokształcącego, która zajęła drugie miejsce. Trzecie miejsce zajął Krzysztof Olszewski z II Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku, któremu zgodnie z regulaminem Olimpiady przysługuje tytuł finalisty zawodów III stopnia.

Olimpiada jest wydarzeniem ogólnopolskim, kontynuującym tradycje Olimpiady Wiedzy Religijnej, organizowanej niegdyś przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, a także stanowi ciągłość edycji Olimpiady Teologii Katolickiej Warszawskiego Towarzystwa Teologicznego. Jej realizacja odbywa się wedle wytycznych Ministra Edukacji Narodowej i Sportu dotyczących organizacji oraz sposobu przeprowadzenia konkursów, turniejów i olimpiad, a także na podstawie zarządzenia Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Głównym organizatorem Olimpiady jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Za jej przebieg odpowiedzialny jest Komitet Główny oraz Komitety Diecezjalne. Organizatorem Olimpiady na etapie szkolnym i diecezjalnym w archidiecezji białostockiej jest Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej Białostockiej. Tegoroczna edycja Olimpiady przebiega pod hasłem: „Oblicza miłosierdzia w nauczaniu i praktyce Kościoła”.

Do etapu diecezjalnego Olimpiady, który koncentrował się wokół tematu „Miłosierdzie Boże w posłudze Kościoła” zakwalifikowało się 16 osób. Do pisania testu przystąpiło 15 uczestników reprezentujących 9 szkół ponadpodstawowych z Białegostoku, Białowieży i Michałowa. Uczniowie ci wyłonieni zostali z pośród 60 uczestników etapu szkolnego, który odbył się 17 listopada 2021 r. i przebiegał pod hasłem „Miłosierdzie Boga w historii zbawienia”.