Kapituła nagrody przyznawanej przez białostocki oddział Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, w skład której wchodzą: Dorota Sokołowska, prof. dr hab. Dariusz Kulesza, prof. dr hab. Jarosław Ławski, Jan Leończuk, Romuald Gumienniak i Bogusława Wencław, uzasadniła, że przyznaje ją w tym roku Przemysławowi Dakowiczowi za "przywrócenie metafizycznego wymiaru słowu poetyckiemu oraz przypomnienie o jego odpowiedzialności za dzieje wspólnoty i jej kultury narodowej".

Uroczystość wręczenia nagrody odbędzie się 21 października 2014 r. o godz. 17.00 w Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego przy ul. Kilińskiego 16 w Białymstoku.

Nagroda im. Franciszka Karpińskiego przyznawana jest przez Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddział w Białymstoku od 1995 r. Jej laureatami zostają osoby, których twórczość wyrasta z nurtu chrześcijańskiego. W poprzednich edycjach uhonorowani zostali m. in.: ks. Jan Twardowski, Ernest Bryll, prof. Anna Świderkówna, prof. Irena Sławińska, prof. Teresa Kostkiewiczowa, prof. Stefan Sawicki, Wojciech Wencel i prof. Elżbieta Feliksiak. ks. Tadeusz Golecki.

Tegoroczny laureat Nagroda im. Franciszka Karpińskiego to poeta, eseista, krytyk literacki i historyk literatury; adiunkt w Katedrze Literatury i Tradycji Romantyzmu Uniwersytetu Łódzkiego; w latach 2010-2013 także wykładowca literatury współczesnej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Urodził się 21 września 1977 w Nowym Sączu. Studia magisterskie i doktoranckie ukończył na Uniwersytecie Łódzkim. W trakcie studiów współpracował literacko z łódzkim Teatrem 77. Promotorem jego pracy doktorskiej pt. "Lecz ty spomnisz wnuku. Recepcja Norwida w latach 1939-1956. Rzecz o ludziach, książkach i historii był prof. dr hab. Jacek Brzozowski. W 2009 roku rozprawa ta została wyróżniona w konkursie na najlepszą pracę doktorską z dziedziny nauk o kulturze, organizowanym przez Narodowe Centrum Kultury. Jest stałym współpracownikiem dwumiesięcznika literackiego "Topos", gdzie publikuje swoje wiersze oraz szkice i eseje literackie (m.in. cykl Lekturnik). Jego teksty drukowane były m.in. w "Arcanach", "44/Czterdzieści i Cztery", „Frazie”, "Frondzie", „Kresach”, „Odrze”, „Pamiętniku Literackim”, "Twórczości", „Tygodniku Powszechnym”, "Wyspie" i „Zeszytach Literackich”. Od początku roku 2014 na łamach "Gazety Polskiej Codziennie" ukazuje się cykl jego artykułów z pogranicza historii i kultury zatytułowany Afazja polska. Tłumaczony na języki angielski, francuski, czeski, serbski i słoweński.Blog literacki Przemysława Dakowicza