Pielgrzymka do Krypna jest najliczniejszą pieszą pielgrzymką Archidiecezji Białostockiej. Pielgrzymują tu całe rodziny, by zawierzyć Matce Bożej swe sprawy – radości i troski oraz prosić o potrzebne łaski.

„W pielgrzymce uczestniczy szczególnie dużo dzieci i młodzieży. Pielgrzymują, by podziękować za wakacyjny wypoczynek i zawierzyć nowy rok szkolny opiece Maryi. Wraz z nimi pielgrzymują także ich rodzice, a nawet dziadkowie. Ta pielgrzymka od początku była pielgrzymką rodzinną i w takim klimacie chcemy ją utrzymać” – mówi ks. Marek Kanclerz, kierownik pielgrzymki.

Tegoroczna wędrówka odbywa się pod hasłem „Oto jestem”. Ks. Piotr Kobeszko, autor konferencji, którą pielgrzymi wysłuchają w drodze, zwraca uwagę, że w Piśmie św. te słowa są wyrazem posłuszeństwa, któremu towarzyszy wiara i zaufanie. Istnieje jednak jeszcze inny aspekt znaczenia tego słowa. Są one także odpowiedzią Boga na wołanie człowieka.

„Jak reagujemy, gdy Bóg przybliża się do nas z pełnymi miłości słowami: «Spójrz, oto Ja jestem tutaj; co chcesz, bym dla ciebie uczynił?». W pewnym sensie czujemy się wygodniej, kiedy Bóg jest daleko, gdy On nie ingeruje w nasze życie, gdy możemy, jak się nam wydaje czynić to, co się nam podoba. Może się zdarzyć, że na swój sposób oddajemy cześć Bogu, a nawet dajemy świadectwo swej pobożności, mówiąc: „Oto jestem”. W gruncie rzeczy jednak czujemy się nieswojo, gdy On przychodzi zbyt blisko. Wolimy traktować Boga jako abstrakcyjnego, nieosobowego, kontrolującego Wszechświat, lecz… nie nas. Kiedy zwracamy się do naszego Stwórcy ze słowem «Oto», pamiętajmy, że to On pierwszy rzekł do nas – „Oto jestem” – podkreśla ks. Kobeszko.

Do pielgrzymów, którzy wyruszyli ze wszystkich białostockich parafii, po drodze przyłączać się będą grupy z okolicznych miejscowości. Na postojach w Dobrzyniewie oraz Pogorzałkach w kościele będzie wystawiony Najświętszy Sakrament. Po posiłku i odpoczynku pielgrzymi będą mieli możliwość pomodlić się w świątyni i zapisać na kartkach swoje intencje modlitewne, które zostaną zaniesione do Krypna i przez cały rok w każdą sobotę będą odczytywane podczas nowenny przed cudownym obrazem Matki Bożej Pocieszenia. Podczas drogi pielgrzymi będą mogli również korzystać z sakramentu pokuty.

Małżonkowie Ewa i Leszek wyruszają już po raz trzeci. „Chcemy powierzać Matce Bożej siebie nawzajem, nasze małżeństwo, naszą wzajemną miłość, wierność, czystość i uczciwość, nasz dom, wspólne życie, wychowanie dzieci, pracę i wypoczynek” – mówią. „Chcę zawierzyć Maryi nasze dzieci, by wzięła je pod swoją matczyną opiekę, czuwała nad ich dorastaniem i dojrzewaniem, wychowaniem i nauką, by chroniła je od wszelkiego zła i była ich przewodniczką kiedy staną przed życiowymi wyborami. By wyprosiła dla nich łaskę trwania przy Bogu na zawsze” – dodaje Ewa.

Barbara w tym roku uczestniczyła już po raz trzeci w pielgrzymce do Wilna, a dziś wyrusza po raz kolejny do Krypna. „Ta pielgrzymka daje mi siły na czekające mnie obowiązki, daje wiarę w to, że Bóg jest zawsze ze mną. Chcę prosić o potrzebne łaski dla swoich dzieci i wnuków, chcę polecać Matce Bożej Pocieszenia wszystkich swoich bliskich, przyjaciół, znajomych” – mówi.

Do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia dotrze około 60 grup z terenu niemal całej archidiecezji. Na miejscu spodziewanych jest tradycyjnie ponad 10 tys. pątników.

Doroczna wrześniowa piesza pielgrzymka do Sanktuarium w Krypnie jest szczególną okazją dla dzieci, młodzieży i rodziców do zawierzenia nowego roku szkolnego opiece Maryi. Krypno jest również sanktuarium rolników. Na uroczystość odpustową Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, 8 września, przybywają tu rolnicy z terenu archidiecezji, aby modlić się, powierzać przez wstawiennictwo Maryi swój trud oraz poświęcić ziarno pod przyszły zasiew.

Uroczystości odpustowe poprzedziło tradycyjnie czterdziestogodzinne nabożeństwo i nowenna przed uroczystością Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Jutrzejszy dzień poświęcony jest chorym, którzy po każdej Mszy św. będą mogli przyjąć sakrament chorych.