Przybyłych do świątyni powitał ks. proboszcz Mirosław Niebrzydowski. Liturgię słowa i śpiewy przygotowali uczniowie i grono pedagogiczne placówki.

Arcybiskup Tadeusz Wojda w homilii, nawiązując do czytań mszalnych ukazał postać św. Pawła, którego postawę po nawróceniu można określić trzema czasownikami: rozpoznawać, rozróżniać i wybierać.

„Analogicznie uczniowie winni uczyć się przez swoją codzienność rozpoznawać dobro i zło. Nie jest to jednak tylko i wyłącznie zadanie uczniów, ale coś, co powinno być chlebem powszednim nauczycieli. Jest to trudne zdanie, ale nasz Pan, Jezus Chrystus, gdy za Nim podążamy, uzdalnia nas i umacnia w wypełnianiu naszego życiowego powołania” - mówił Arcybiskup.

Po Mszy św. wszyscy zebrani udali się do gmachu szkoły, gdzie zorganizowana została akademia. Po przywitaniu gości i odśpiewaniu hymnu, podopieczni placówki zaprezentowali montaż słowno – muzyczny nawiązujący do misji i przesłania Patrona, oraz wykonali układ taneczny.

Następnie głos zabrała dyrektor Karolina Tołoczko, która zaznaczyła, że choć szkoła przechodziła kolejne metamorfozy, to jedna rzecz pozostaje niezmienna od początku – „fundament, którym jest Jezus Chrystus i wychowanie kolejnych pokoleń w duchu charyzmatu sługi Bożego Franciszka Blachnickiego”.

Na koniec uroczystości wręczono nagrody „Franciszki” dla osób zasłużonych, bądź nadal działających na rzecz szkoły. Statuetki przyznano w dwóch kategoriach - dorosłych i dzieci. Uhonorowano m.in. Arcybiskupa Seniora Stanisława Szymeckiego, ks. prał. Tadeusza Żdanuka, ks. dr Bogdana Skłodowskiego, dyrektora Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej Białostockiej oraz wieloletnią dyrektor szkoły Marzannę Oniśko.