„Panująca w tym roku susza, która znacznie utrudniła pracę na roli dowodzi, że bez Bożego błogosławieństwa trud człowieka na nic się nie zda, nie pomogą żadne najnowsze technologie” - mówił Metropolita Białostocki do rolników.

„Nie zapominajcie o Bogu, w Nim pokładajcie ufność, bo On jest samą miłością, miłosierdziem i dawcą wszelkich darów. Miejcie serce pełne wdzięczności za to co otrzymaliście i nie poddawajcie się zwątpieniu” – zachęcał Arcybiskup. Przybyłym na dziękczynienie za plony życzył, aby kolejne lata przyniosły obfite plony i wiele łask od Boga.

Uroczystości dożynkowe poprzedziła uroczysta Msza św. w kolegiacie pw. św. Antoniego. Homilię podczas Mszy św. wygłosił ks. kan. Andrzej Gniedziejko, archidiecezjalny duszpasterz rolników.

Po Mszy św. w orszaku z orkiestrą i wieńcami uczestnicy dożynek przeszli na stadion miejski OSiR gdzie miała miejsce ceremonia dożynkowa – przemówienia gości i obrzęd dzielenia się chlebem, któremu towarzyszyły występy zespołów ludowych.

Na uroczystości obok rolników przybyli przedstawiciele samorządowcy wraz z Marszałkiem Województwa Mieczysławem Kazimierzem Baszko, parlamentarzyści, burmistrzowie, wójtowie oraz przedstawiciele instytucji i związków rolniczych.

W swoich wypowiedziach i rozmowach podkreślali, jak trudny jest to rok podlaskich rolników. Wśród licznych problemów wymieniali kary za przekroczenie kwot mlecznych, straty spowodowane w uprawach przez dziką zwierzynę, afrykański pomór świń i trwającą suszę.

„Chciałabym wszystkim rolnikom życzyć, aby ta sytuacja pogodowa się poprawiła, aby znalazły się pieniądze na poprawę jakości rolnictwa, na to, abyśmy mogli normalnie gospodarować”- mówiła Ewa Kulikowska, burmistrz Sokółki.

Poseł Krzysztof Jurgiel odczytał skierowany specjalnie na te okazję list prezydenta RP Andrzeja Dudy do podlaskich rolników: „Pragnę bardzo serdecznie wam podziękować za wytrwałość w obliczu długotrwałej suszy oraz za owoce pracy, z których korzysta cała Polska. Dziękuję również arcypasterzom i duchowieństwu za piękne świadectwo wspólnego ekumenicznego dziękczynienia za chleb nasz powszedni. (…) Będę inicjował działania, które pozwolą w pełni wykorzystać talenty i pracowitość ludzi, oraz te, których celem będzie pomoc w środowiskach wiejskich” – napisał Prezydent.

Uczestniczący w ceremonii dożynkowej prawosławny biskup supraski Grzegorz podkreślał, że mimo złych warunków i suszy, widoczne jest bogactwo plonów ziemi. „Zabrakło deszczu, ale ziemia przyniosła owoce. Stało się tak dlatego, że rolnicy o szerokim formacie serca użyźnili siemię swoim potem, a często łzami. Czynili to nie tylko rolnicy, ale także my wszyscy” – zaznaczał.

Na stadionie po części oficjalnej można było jeszcze posłuchać występów grup muzycznych, obejrzeć wystawę sprzętu rolniczego, odwiedzić stragany oraz skosztować regionalnych smakołyków.