Metropolita Białostocki wyraził radość z licznie przybyłych do katedry dzieci i młodzieży. Przypomniał, że „należy także śpiewem wychwalać Boga, który z miłości stworzył człowieka i zesłał na świat swego Syna, aby ludzi zbawić”. Zachęcał do wspólnego kolędowania, które jest wyrazem radości, polskiej tradycji i pomaga w lepszym przeżywaniu okresu Bożego Narodzenia.

Wraz z kilkuset dziećmi z białostockich przedszkoli i szkół kolędowali przedstawiciele, Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku, Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej Białostockiej, wychowawcy i nauczyciele, a także rodzice i dziadkowie. Do małych kolędników dołączali wierni przychodzący na modlitwę do archikatedry.

Koncert kolęd odbył się w ramach kolejnej edycji festiwalu „Kolęda z Gwiazdą”. Do 15 stycznia 2015 r., odbywać się będą konkursy: „Kolęda Malucha” (klasy I-III), „Kolęda Młodych” (klasy IV-VI) i „Młodzi z Kolędą” (gimnazjaliści).

Zakończy je koncert finałowy,który odbędzie się 16 stycznia o godz. 12.30 w Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym Archidiecezji Białostockiej przy ul. Kościelnej 1A w Białymstoku. Wezmą w nim udział laureaci konkursów, zaproszone zespoły oraz profesjonalni artyści. Gwiazdą festiwalu w tym roku będzie Olga Szomańska – aktorka i wokalistka.

Koncert kolęd w archikatedrze poprzedziło podsumowanie III edycji Przeglądu Najpiękniejszych Szopek Bożonarodzeniowych oraz wręczenie laureatom konkursu dyplomów i upominków. Wydarzenie miało miejsce w Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym.

Prace prezentowane na przeglądzie wykonały dzieci, młodzież, rodziny, wspólnoty, organizacje pozarządowe oraz osoby zainteresowane podtrzymaniem tradycji tworzenia szopki bożonarodzeniowej.

Nagrody uczestnikom przeglądu wręczył zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku Rafał Rudnicki. Gratulował dzieciom wspaniałych pomysłów i pięknych prac, a rodzicom i opiekunom dziękował za zaangażowanie oraz pomoc w ich realizacji.

Lucja Orzechowska, Dyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku podkreśliła, że wspólne tworzenie szopek to dobry sposób na rodzinne przeżywanie Świąt Bożego Narodzenia, podtrzymywanie rodzimego obyczaju, a także budowanie relacji pomiędzy rodziną, szkołą i Kościołem.

Współorganizatorem Przeglądu jest Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku, a honorowy patronat nad nim objęli abp Edward Ozorowski, metropolita białostocki oraz Tadeusz Truskolaski, Prezydent Miasta Białegostoku.

Szopki będzie można oglądać od 13 do 20 stycznia 2016 r. w godzinach od 9.00 do 15.00 w budynku Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnego.