Bp Ciereszko przypomniał w homilii, że człowiek otrzymał życie jako dar od Boga. „Człowiek poprzez grzech sprzeniewierzył się Bogu. Jednak On w swojej łaskawości dał mu obietnicę zbawienia. I jak czytamy w dzisiejszej liturgii – zwiastuje to poprzez archanioła Gabriela – Maryi. Ta zapowiedź narodzenia się w ludzkim ciele samego Boga” – mówił.

„W tym dziękczynieniu chcemy wypowiedzieć naszą wiarę w to, że Bóg jest dawcą wszystkiego, życia doczesnego, ziemskiego, ale też wiecznego, które przychodzi w Jezusie Chrystusie. Ono jest wielkim skarbem, które złożył w nasze ręce” – wyjaśniał bp Ciereszko.

„Dołóżmy starań, aby życie mogło rozwijać się jako dar Boży. Włączmy się w to wielkie dzieło szacunku i obrony życia, by było ono chronione od poczęcia aż do naturalnej śmierci, aby rządzący naszym krajem podejmowali w tym względzie dobre decyzje. To jest misja na współczesne czasy, aby ci, którzy odwołują się do wiary w Boga, ale też praw wpisanych w naturę, pełniej rozumieli wartość, piękno i świętość życia” – apelował.

Po Mszy św. wszyscy chętni mogli wypełnić deklaracje Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. W skali roku w Archidiecezji Białostockiej dzieło dziewięciomiesięcznej codziennej modlitwy w intencji poczętych dzieci oraz modlitewnego wpierania ich rodziców podejmuje  blisko dwa tysiące osób.

Szczegóły nt.  Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego na stronie www.duchowa-adopcja.pl