Nawiązując do przypowieść o winnicy z niedzielnej Ewangelii, abp Wojda podkreślał, że „tą piękną i wyjątkową winnicą jaką Bóg troskliwie przygotował i oddał w dzierżawę człowiekowi jest świat”. „Powierzając ją w nasze ręce, Bóg jakby się wycofał, udzielając nam wielkiego kredytu zaufania i miłości. Oddał całe stworzenie w nasze ręce, abyśmy je rozwijali, doskonali i pomnażali jego dobro. Towarzyszy nam z dala dyskretnie, udziela niekiedy pouczeń, wspiera i daje wskazania w oczekiwaniu na owoc naszej pracy” – mówił metropolita białostocki.

Wskazywał, że w tym zaufaniu Boga do nas odnajdujemy wspaniały dar jakim jest wolność, która „nie jest jednak absolutem i jako taka nie może być ostatecznym źródłem wartości, w przeciwnym razie byłaby zatraceniem transcendencji i odniesienia do Boga, a w konsekwencji prowadziłaby do postawy ateistycznej. Ta wolność nie jest też samowolą, lecz jest darem, darem uczestniczenia w planach Bożych i w jego realizacji. Jest zatem również zadaniem, z którego w odpowiednim czasie będziemy musieli złożyć sprawozdanie”.

Abp Wojda stwierdził, że znaczącą częścią tej winnicy, którą uprawia współczesny człowiek, jest świat edukacji i formacji młodych pokoleń. „To na uczelniach wyższych w pierwszym rzędzie spoczywa obowiązek zapewnienia studiującym w niej młodym pokoleniom odpowiedniej i solidnej edukacji, czyli właściwego wychowania i wykształcenia do odpowiedzialnego życia na drodze odkrywania prawdy” - zaznaczał.

Na wzór zatroskanego gospodarza winnicy, uczelnie te powinny dołożyć wszelkich starań, aby „całokształt formacji oferowanej był tak przygotowany, aby ukazywać młodym pokoleniom piękno stworzonego przez Boga świata, możliwości realizowania własnych planów życiowych, pomnażania dobra osobistego i wspólnotowego, społecznego, troski o dobro naszego wspólnego domu, jakim jest społeczeństwo i ojczyzna, roztaczania perspektyw na przyszłość z poszanowaniem praw innych i otaczającego świata, natury, z poszanowaniem własnego sumienia i prawdy objawionej przez Boga w świecie”, niezależnie od tego, czy są one humanistyczne czy techniczne.

Zwracając się do studentów życzył im wielkiego pragnienia zgłębiania prawdy, aby na niej mogli budować swe życie, swoją przyszłość zawodową, społeczną i rodzinną. „W waszym poszukiwaniu nie odwracajcie się nigdy od Boga, jedynego źródła prawdy, który się objawił w Jezusie Chrystusie i wam też pragnie objawić całą prawdę o człowieku. W zgłębianiu tej prawdy i przekonani, że wykuwacie swoją i innych przyszłość, niech wam towarzyszy niepokój serca, że nie można żyć bez głębszych relacji z Bogiem” - mówił.

„Niech wasze studia wydają winogrona piękne i soczyste dla dobra własnego i innych, a nigdy cierpkie i kwaśne jagody, z których nikt nie skorzysta. Aby tak się stało potrzeba tylko jednego: zaufania do właściciela winnicy” – dodał arcybiskup.

Na Eucharystii rozpoczynającej nowy rok akademicki zgromadzili się rektorzy, prorektorzy, dziekani, przedstawiciele senatów wszystkich białostockich uczelni wraz z pracownikami administracji, przedstawiciele lokalnych władz, profesorowie i alumni Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego oraz liczni studenci. We wspólnej modlitwie uczestniczyli również stypendyści Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

Przybyli do archikatedry powierzali Bogu nowy rok pracy 2017/2018, otwarty już uroczyście na białostockich uczelniach. Ks. dr Adam Miastkowski, duszpasterz akademicki życzył studentom, „by dobrze wykorzystali to, co im oferują studia na  białostockich uczelniach i by wytrwali w mogących się pojawić przeciwnościach”.

Białostockie duszpasterstwa akademickie, zrzeszające studentów Stolicy Podlasia, działają przy archikatedrze oraz przy kościołach pw. św. Rocha i Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła.

Duszpasterstwo Akademickie zaprasza studentów na Mszę św. akademicką w każdą niedzielę o godz. 19.30 w archikatedrze białostockiej, a także do uczestnictwa w różnego rodzaju wydarzeniach, takich jak spotkania, konwersatoria, nabożeństwa czy wyjazdy. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.da.bialystok.pl.