Benedykt XVI wyznaczył dzień tego obchodu na czwartek po niedzieli Zesłania Ducha Świętego, czyli tydzień przed uroczystością Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, zwaną Bożym Ciałem. Biskupi polscy na 360. zebraniu Konferencji Episkopatu Polski w dniu 26 listopada 2012 r. postanowili wprowadzić to święto do kalendarza liturgicznego diecezji polskich. Watykańska Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w lutym br. przychyliła się do tego zamiaru.

Głównym celem nowego święta jest kontemplacja piękna i świętości kapłaństwa samego Chrystusa oraz do modlitwa o świętość kapłanów. Dla księży jest ono zachętą, by wpatrywali się w Chrystusa Kapłana, a dla wiernych – by nieśli kapłanom duchowe wsparcie. Bp Adam Bałabuch, przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, wyraża nadzieję, „że nowe święto Pańskie przyczyni się do pogłębiania świętości życia duchowieństwa i stanie się inspiracją do modlitwy o nowe, święte i liczne powołania do służby kapłańskiej”.

„To święto od lat było obchodzone w niektórych wspólnotach zakonnych i krajach, przynosząc wielkie owoce duchowe. Zaprasza ono faktycznie do kontemplacji świętości i piękna kapłaństwa Chrystusa, nakłania Kościoły do intensywnej modlitwy o uświęcenie duchowieństwa, o prowadzenie zdrowego i wiernego wysiłku uświęcenia w całkowitym oddaniu Bogu i Kościołowi. Wreszcie to święto ożywia wszystkich wiernych w ich wysiłkach ku świętości” – wyjaśnia bp Adam Bałabuch.


W załącznikach teksty liturgiczne na święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana

Msza św. w Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana
Czytania (rok C) na Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana