Mszę św. celebrował ks. Andrzej Kozakiewicz, kustosz Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Białymstoku. Ksiądz Kustosz powitał przybyłych, a także wszystkich pielgrzymów podążających Śladami Błogosławionego Księdza Michała Sopoćki. „Spotykamy się w kaplicy Sióstr Pasterzanek - z tym miejscem i z siostrami ks. Michał był związany przez posługę spowiednika, którą pełnił w latach 1947-1951”- podkreślił kapłan. „W ten sposób ksiądz Sopoćko nie tylko głosił prawdę o Bożym miłosierdziu, ale miał wpływ również na kształtowanie życia wewnętrznego sióstr. Pasterzanki posługiwały wśród dziewcząt i kobiet wywodzących się z marginesu społecznego. Kobiety te, znajdując pomoc w placówce prowadzonej przez siostry, zyskiwały możliwość stopniowego rozwiązywania swoich problemów” - dodał.

Ksiądz Kustosz nawiązał w homilii do czytania, ukazującego proroka Eliasza, przekazującego swoją misję wybranemu przez Boga następcy – Elizeuszowi. Wskazał, iż także ks. Michał Sopoćko, wybrany przez Jezusa kapłan według Serca Bożego, przejął, a potem realizował misję głoszenia orędzia miłosierdzia, objawionego s. Faustynie. O przekazywanie tego orędzia ks. Sopoćko prosił gorąco swoich wychowanków, m.in. ks. inf. Stanisława Strzeleckiego.

Pragnieniem ks. Michała było, abyśmy wszyscy stali się następcami w głoszeniu prawdy o Bogu miłosiernym, dlatego był wielkim orędownikiem utworzenia Apostolstwa Miłosierdzia Bożego. „Nasze pielgrzymowanie jest wyrazem realizacji tego pragnienia księdza Sopoćki, Apostoła Bożego miłosierdzia”- wskazał ks. Andrzej.

Odnosząc się do przeczytanej Ewangelii wskazał, że „(…) Jezus poucza apostołów, słuchaczy i nas wszystkich, abyśmy uczynków pobożnych nie wykonywali na pokaz. Nasza modlitwa również nie może być zanoszona w sposób zewnętrzny, ale ma płynąć z serca. Skromność, niezwykła pokora ks. Michała jest piękną ilustracją takiej ewangelicznej postawy. Idąc kolejnym etapem szlaku, my również dajmy świadectwo modlitwy pełnej pokory, która będzie ewangelizacją przechodniów i naszego Miasta Miłosierdzia”- prosił ks. Kustosz.

U celu wędrówki, przed kościołem pw. św. Wojciecha, na którym umieszczono tablicę stanowiącą wyznacznik Szlaku, ks. Andrzej Kozakiewicz pobłogosławił pielgrzymów i zaprosił na następne spotkanie na Szlaku Śladami bł. ks. Michała Sopoćki, które rozpocznie się Mszą św. w kościele pw. św. Wojciecha o godz. 18.00, w dniu 28 lipca 2022 r.