Błogosławieni miłosierni…” – to hasło XVI Dnia Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie. Nawiązuje ono do hasła Światowych Dni Młodzieży, które będą miały miejsce w 2016 roku w Krakowie oraz do ogłoszonego przez papieża Franciszka Roku Miłosierdzia.

Ze względu na nadchodzące Światowe Dni Młodzieży, Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie zwraca w tym roku szczególną uwagę na pomoc młodym chrześcijanom zza wschodniej granicy.

"Będziemy się starali pomagać wszystkim tym organizacjom, które na Wschodzie zapewniają chrześcijańską formację, organizując wyjazdy i spotkania: – mówi ks. Leszek Kryża TChr. Jak zaznacza, część pieniędzy z tegorocznej zbiórki w parafiach zostanie przeznaczona na pomoc młodzieży ze Wschodu, która chciałaby przyjechać do Polski na Światowe Dni Młodzieży.

"Potrzeb jest cięgle dużo - można przeczytać w specjalnym apelu z okazji Dnia Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie. Nie zapominajmy, ktoś na tę pomoc czeka. I ufa" – podkreślają przewodniczący Zespołu Bp Antoni Pacyfik Dydycz oraz ks. Leszek Kryża TChr, zachęcając do wsparcia 6 grudnia potrzebujących na Wschodzie.

Podczas ubiegłorocznej zbiórki zebrano ponad 2,5 mln zł. Z tych pieniędzy zrealizowano 350 projektów. Zespół w 2015 roku wspierał finansowo duszpasterzy, braci i siostry zakonne pracujących za wschodnią granicą. Otrzymane przez nich wsparcie wykorzystane zostało na działalność charytatywną jak domy samotnej matki, posługę w szpitalach (leki, środki higieny i czystości, wyżywienie), stołówki dla ubogich, sierocińce, wsparcie osób starszych i potrzebujących, pomoc uchodźcom z Donbasu - czytamy w Apelu na Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie.


Więcej informacji na stronie internetowej: Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie