Nowymi proboszczami zostali ustanowieni:

- ks. kanonik Bogusław Urban, dotychczasowy prokurator (dyrektor administracyjny) Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku,
  proboszczem parafii pw. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Sokółce.
- ks. kanonik Stanisław Chim, dotychczasowy sekretarz i kapelan Arcybiskupa Metropolity,
  proboszczem parafii pw. św. Jerzego w Janowie.

Zgodnie z dekretami nominacyjnymi, obejmą oni uroczyście  parafie w niedzielę,  21 czerwca 2015 r.

ks. Grzegorz Kłoczko, dotychczasowy dyrektor Caritas Archidiecezji Białostockiej,
   proboszczem parafii pw. Wszystkich Świętych w Białymstoku.
- ks. kanonik Henryk Radziewicz, dotychczasowy proboszcz parafii pw. Wszystkich Świętych w Białymstoku,
  proboszczem parafii pw. św. Brata Alberta Chmielowskiego w Mońkach.

Zgodnie z dekretami nominacyjnymi, obejmą oni uroczyście parafie w niedzielę,  28 czerwca 2015 r.