Rozpoczynając homilię Abp Guzdek przywołał słowa Jezusa z Ostatniej Wieczerzy, będące jego testamentem dla uczniów – aby się „wzajemnie miłowali” oraz „aby byli jedno”. Powtórzył także słowa św. Pawła z Listu do Efezjan, w których Apostoł apeluje o pokój między uczniami Chrystusa i wzywa do bycia dla siebie nawzajem „dobrymi i miłosiernymi”.

„Dopóki nasi ojcowie pozostawali wierni fundamentalnym wartościom, jakimi są wzajemna miłość i jedność, nasz kraj rozwijał się i rósł w siłę. Polska była potęgą gospodarczą i militarną. Kiedy jednak zwyciężyły waśnie i podziały, egoizm i prywata, nasz kraj zaczął chylić się ku upadkowi” – podkreślał Arcybiskup.

Dopiero po ponad 120 latach niewoli, cierpień i udręk „Jutrzenka wolności rozbłysła na polskim niebie. Bóg nam pobłogosławił. Polska zmartwychwstała!” – podkreślał metropolita i wyjaśniał, że przyczyniły się do tego „czyn zbrojny polskiego żołnierza, zabiegi dyplomatyczne i poświęcenie ludności cywilnej. Nade wszystko źródłem sukcesu były zgoda, harmonijna współpraca i zjednoczenie narodu wokół genialnego wodza, jakim był Józef Piłsudski”.

Przypomniał, że przed 103. laty całe społeczeństwo, niezależnie od wcześniejszych podziałów, zjednoczyło się, aby budować wolną Ojczyznę. Przywołując słowa Cypriana Kamila Norwida, wskazał na „heroizm naszych ojców”, którym jednakże trzeba się wykazać nie tylko w czasie walki, ale i w codziennym życiu.

Arcybiskup odwołał się do aktualnej sytuacji zagrożenia na wschodniej granicy oraz do podziałów w polskim społeczeństwie. „Dzisiaj potrzebny jest duży krok w stronę porozumienia i jedności. Zapanujmy nad emocjami. Odrzućmy wulgaryzmy i język pogardy wobec stróżów bezpieczeństwa i suwerenności naszego państwa: żołnierzy Wojska Polskiego, funkcjonariuszy Straży Granicznej i Policji” – apelował.

„Każde wypowiadane słowo powinno jednoczyć a nie dzielić” – mówił, wskazując, aby nie używać Ewangelii dla doraźnych i osobistych celów i zysków, chęci dokuczenia innym czy zaistnienia w przestrzeni medialnej, lecz aby służąc, przychodzić z realną pomocą tym, którzy jej potrzebują.

Odnosząc się do słów bł. Prymasa Wyszyńskiego i jego postawy budowania porozumienia i jedności w narodzie, prosił: „Przestańmy wreszcie powtarzać, że z tym czy z tamtym nie warto rozmawiać, a nawet nie wolno zasiąść do wspólnego stołu. (…) Należy koniecznie zatrzymać proces walki i duchowego wykrwawiania się, i wrócić do normalnego życia. Jedyną słuszną drogę wytyczają dialog i harmonijna współpraca w trosce od dobro Ojczyzny”.

Przypominając zaś słowa Marszałka Piłsudskiego o skłonnościach Polaków do kłótni i braku porozumienia, zachęcał: „Oby ta ocena naszej narodowej wady, jaką są kłótnie i podziały, zaczęła wreszcie należeć do przeszłości”.

„W obliczu dużych wyzwań, przed jakimi stanęło nasze państwo i społeczeństwo czas zakończyć «wojnę polsko-polską». Musimy podjąć heroiczny wysiłek wsparty modlitwą, i to wszyscy - bez wyjątku, aby nastał cud zbliżenia i pojednania narodowego, który jest nam wszystkim bardzo potrzebny. Oby nie było za późno! Nie wystarczy jedynie podziwiać jedność, zgodę i harmonijną współpracę ojców odzyskanej wolności, ale należy ich w tym naśladować” – apelował.

Abp Józef Guzdek zakończył homilię słowami modlitwy za Ojczyznę: „Niech Bóg błogosławi naszej Ojczyźnie! Niech zachowa w bezpieczeństwie wszystkich, którzy stoją na straży jej wolności i suwerenności! Niech Maryja, Matka Miłosierdzia, roztoczy nad nami płaszcz swej opieki”.

Uroczystą Mszę św. koncelebrowali kapelani służb mundurowych oraz profesorowie Seminarium Duchownego. Modlitwa w archikatedrze białostockiej zgromadziła licznych wiernych, a wśród nich przedstawicieli władz państwowych, samorządowych i miejskich Białegostoku, dowódców Wojska Polskiego, Policji, Straży Granicznej i innych służb mundurowych oraz harcerzy. Tradycyjnie nawę główną bazyliki archikatedralnej wypełniły poczty sztandarowe.

Na zakończenie Metropolita Białostocki i Administrator Apostolski Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego podziękował wszystkim przybyłym za wspólną modlitwę i refleksję w Święto Niepodległości. Zachęcił, aby „nie był to koniec wspólnej modlitwy z Ojczyznę i tych, którzy bronią polskich granic”. „Błagam was i proszę – mówił – pamiętajcie osobiście i w rodzinach, aby wspierać tych, którzy strzegą naszej granicy oraz o ich rodzinach, które oczekują na powrót swoich bliskich”. Po raz kolejny zaapelował, aby na co dzień „stawać się apostołami ewangelicznych wartości – miłości i pojednania w narodzie”.

Po Mszy św. przy pomniku Józefa Piłsudskiego odbyły się uroczystości patriotyczne Narodowego Święta Niepodległości. Miały miejsce okolicznościowe przemówienia, odczytano Apel Pamięci oraz złożono kwiaty pod pomnikiem Marszałka.

W samo południe można było dołączyć do wspólnego śpiewania Mazurka Dąbrowskiego przed Muzeum Podlaskim w Białymstoku. W ramach akcji „Niepodległa do hymnu” rozdawane były śpiewniki oraz biało-czerwone gadżety.