W pielgrzymce wzięło udział blisko 3 tys. osób, wśród których pątniczy szlak przemierzył białostocki biskup pomocniczy. Na czele grupy niesiono duży krzyż, a podążający za nim pątnicy nieśli ze sobą małe drewniane krzyże jako symbol wyznawanej wiary i osobistych intencji ofiarowanych Bogu. W czasie wędrówki do pielgrzymki dołączali pątnicy z parafii leżących na trasie przemarszu. Do sanktuarium dotarły również grupy z Czarnej Białostockiej i Supraśla.

Pielgrzymi modlili się za swoje rodziny, o zdrowie dla siebie i najbliższych, o znalezienie pracy, o wyzwolenie z nałogu, podziękowali za szczęśliwe lata małżeństwa. Wielu modliło się za Ojczyznę, o pokój na świecie i za prześladowanych chrześcijan.

Po przybyciu do Świętej Wody wspólnie odmówiono koronkę do Miłosierdzia Bożego, a następnie pątnicy uczestniczyli we Mszy św., której przewodniczył Bp Henryk Ciereszko.

„Co prawda, kończymy już wakacyjny okres pielgrzymkowy, ale zawsze te miejsca, gdzie w szczególny sposób oddajemy cześć Bogu, gdzie czcimy Maryję, nas przyciągają. Pielgrzymujmy zatem w każdym czasie, aby Bogu nieść samych siebie. Pielgrzymowanie jest symbolicznym obrazem drogi naszego życia, a te miejsca nam o tym przypominają” – mówił Bp Ciereszko.

Wyrażając radość z tak dużej ilości pielgrzymów, zwłaszcza kobiet - matek i żon, dziękował im za podejmowany na co dzień trud. „Ufam, że w tym pielgrzymowaniu przemieni się on w piękne owoce dla was i dla waszych rodzin. Ufajcie Matce Bożej, w tym zaufaniu przeżywajcie wasze życiowe powołanie. Odnajdujcie w tym zaufaniu radość, bo ono przynosi błogosławione owoce, choć może na co dzień tego nie dostrzegacie. Powierzajcie Bogu wasz trud, ofiary, cierpienia, modlitwy, bo one są miłe Bogu” - zachęcał.

Po Mszy św. zostały poświęcone krzyże przyniesione przez pielgrzymów, które następnie umieszczali na Górze Krzyży. Wielu z nich zapaliło ułożone w formę krzyża znicze, aby upamiętniać trud swojej wędrówki. Na zakończenie uroczystości wierni wzięli udział w nabożeństwie zwanym „Dróżkami Maryi”.

W niedzielę 15 września w ramach dorocznych uroczystości odpustowych w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej odbędzie się pielgrzymka parlamentarzystów oraz pracowników administracji rządowej i samorządowej województwa podlaskiego. Po wspólnej modlitwie różańcowej o godz. 12.00 odprawiona zostanie uroczysta Msza św. przed Górą Krzyży, której przewodniczyć będzie abp Senior Stanisław Szymecki.

Do liczącego niemal 300 lat Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Świętej Wodzie co roku przybywają dziesiątki tysięcy wiernych z Polski i z zagranicy. Szczególnym miejscem modlitwy pielgrzymów, obok Sanktuarium z obrazem Matki Bożej Bolesnej jest grota wraz z cudownym źródełkiem i powstała przed Jubileuszowym Rokiem 2000 Kalwaria.

Po 18 latach można na niej odnaleźć setki tysięcy różnej wielkości krzyży, przyniesionych tu wraz z modlitwami w wielu intencjach przez osoby prywatne oraz przez różne wspólnoty, środowiska, grupy i organizacje z kraju i z zagranicy. Sanktuarium od wielu lat prowadzi księgę intencyjną stawianych krzyży oraz księgę doznanych tu łask.