„Ocalenie od śmierci wiecznej jest ważne, ale dopóki żyjemy na ziemi, nasze bezpieczne życie też ma znaczenie” – zauważył metropolita białostocki.  Podkreślał, że oba te wymiary obecności Boga w historii człowieka świadczą o Jego wielkim miłosierdziu. Arcybiskup zachęcał zebranych na wspólnej modlitwie, aby Wielki Post stał się czasem miłosierdzia. „Niech Wielki Post, który jest przywilejem jaki nam daje, aby naprawić to, co przez grzech zostało popsute, będzie czasem miłosierdzia, czasem powstania z upadków i grzechów poprzez sakrament pokuty” – mówił.

W homilii ks. prał. Wojciech Łazewski przypomniał, że przed dwudziestu pięciu laty doszło do najbardziej niebezpiecznego wypadku w historii Białegostoku – wykolejenia czterech 50-tonowych cystern z ciekłym chlorem, będących częścią składu kolejowego jadącego ze Związku Radzieckiego do ówczesnej NRD. Podkreślał, że specjaliści ze służb prowadzących wówczas akcję ratunkową twierdzą, że gdyby doszło do wycieku trującej substancji i skażenia środowiska, zagrożone byłoby życie mieszkańców miasta i osób mieszkających w promieniu kilkudziesięciu kilometrów.

„Do dziś mieszkańcy uważają, że uniknięcie katastrofy to cud przypisywany Miłosierdziu Bożemu i wstawiennictwu bł. ks. Michała Sopoćki”- mówił kaznodzieja. Zaznaczył, że jeszcze w 1989 roku do kurii białostockiej wpłynął memoriał podpisany przez grupę osób „w imieniu wszystkich ocalonych i ufających Miłosierdziu Bożemu”, wyrażający opinię, że Białystok dotknęło w sposób szczególny Miłosierdzie Boże.

Ks. Łazewski zauważył, że obchodzona rocznica jest także wskazówką na przeżywanie Wielkiego Postu, który jest szczególnym czasem Bożego Miłosierdzia. „Jest to wyjątkowy czas na drodze do świętości, która” – jak mówił kaznodzieja  przywołując słowa bł. ks. Sopoćki – „nie jest przywilejem garstki wybranych, ale wszystkich bez wyjątku, największych grzeszników”.

Uroczystości, w których wzięło udział kilkuset białostoczan rozpoczęły się od złożenia kwiatów i ekumenicznej modlitwy przy Krzyżu-pomniku przy ul. Poleskiej, upamiętniającym ocalenie miasta. Przybyli na nie przedstawiciele władz, parlamentarzyści, służby mundurowe, harcerze i uczniowie szkół oraz poczty sztandarowe. Spod pomnika uczestnicy uroczystości przeszli do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego odprawiając nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Przed południem dziękczynne modlitwy odbyły się również w cerkwi św. Mikołaja.