Ideę wystawy stanowi obecność muzyki w życiu polskiego domu. Muzyki rodzimej, narodowej, ludowej, niegdyś salonowej, a jednocześnie muzyki klasycznej, popularnej oraz folkloru innych narodów i kontynentów. Prezentowane eksponaty są bogate i często niezwykłe – to różnorodne muzykalia, instrumenty muzyczne, dawne nuty z ich urodą graficzną i plastyczną, motywy muzyczne w sztuce użytkowej i dekoracyjnej. Wszystkie one zostały przechowane w polskich domach, w dużej mierze pochodzą z naszego regionu. Kluczem obecności na tej wystawie jest fakt, że zostały zgromadzone przez rodaków również na skutek okoliczności dziejowych, gdy musieli opuścić Polskę. Szczególne miejsce w wystawie mają muzykalia moniuszkowskie i chopinowskie, muzyka z kręgu prowincjonalnego organisty. Osobliwością wystawy jest prezentowanie urządzeń grających od mechanicznych (pozytywki) do odbiorników radiowych, również innych nośników dźwięku, utrzymanych w klimacie lat dwudziestych i trzydziestych.


Wystawa jest czynna codziennie, w godzinach pracy Archiwum i Muzeum, do końca grudnia 2015 r.