Przewielebni Księża,

W związku z pojawiającymi się sygnałami, czy też faktami nadużyć liturgicznych na terenie naszej Archidiecezji, przypominam, iż w mocy pozostaje obowiązek dostosowania się do „Zarządzenia Arcybiskupa Metropolity Białostockiego odnośnie do sprawowania czynności liturgicznych w stanie epidemii”, Organizacja Triduum Sacrum, pkt. 3: Wielka Sobota: „Nie organizuje się tradycyjnego święcenia pokarmów. Pobłogosławienia pokarmów dokonują wierni w domach przed śniadaniem wielkanocnym, zgodnie z księgą Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, t. 2, Katowice 2001, nn. 1347-1350”. Wynika to z troski o wiernych Kościoła, „który jest «sakramentem jedności», mianowicie ludem świętym zebranym i zorganizowanym pod przewodnictwem biskupów” (KPK, kan. 837).

Dlatego też przypominam, że „czynności liturgiczne nie są czynnościami prywatnymi, lecz czynnościami samego Kościoła” (KPK, kan. 837), a „kierowanie świętą liturgią należy w sposób wyłączny do władzy kościelnej, którą jest Stolica Apostolska oraz, zgodnie z prawem biskup diecezjalny” (KPK, kan. 838, § 1).

Ponadto, to do „biskupa diecezjalnego w Kościele mu powierzonym należy, (…) wydawanie w sprawach liturgicznych norm, które obowiązują wszystkich” (KPK, kan. 838, § 4).

Z związku z tym, iż Kongregacja do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w zatwierdzonych 6 listopada 1990 r. Obrzędach błogosławieństw dostosowanych do zwyczajów diecezji polskich, nie przewiduje innych form sprawowania sakramentaliów: Obrzęd błogosławieństwa pokarmów na stół wielkanocny, oprócz tych, które zostały zawarte w rytuale błogosławieństw (nn. 1337-1338), jakiekolwiek inne formy sprawowania tego sakramentalium nie mają mocy sprawczej. Dlatego też, aby dodatkowo nie wprowadzać wiernych w błąd, poprzez wymyślne formy „niby pobłogosławienia pokarmów” pozostawmy tę, która została zalecona przez Ks. Arcybiskupa Tadeusza Wojdę, Metropolitę Białostockiego, zgodnie z zaleceniem: Wskazania Prezydium Konferencji Episkopatu Polski dla Biskupów odnośnie do sprawowania czynności liturgicznych w najbliższych tygodniach z dnia 31 marca 2020 r.

Obrzęd błogosławieństwa pokarmów przez ojca, matkę lub kogoś z członków rodziny przed porannym wspólnym posiłkiem w Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego jest jak najbardziej zgodny z przewidzianym obrzędem w księdze błogosławieństw (n. 1338).

Łącząc się z Wami wszystkim w modlitwie i nowej nadziei płynącej z pustego grobu Zmartwychwstałego Pana, przesyłam głębokie wyrazy szacunku i wdzięczności za to wszystko co czynicie, aby liturgia Kościoła w te trudne chwile była obecna w życiu wszystkich Waszych parafian.

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Liturgicznej Archidiecezji Białostockiej
Ks. Tomasz Powichrowski

Nr 126/20/E
Białystok, dn. 11 kwietnia 2020 roku.