„Po latach zaborów i zniewolenia ideologią marksistowską wielu Polaków ugrzęzło w myśleniu postkolonialnym. Można ich scharakteryzować obrazem biblijnym - to ci, którzy, aby mieć tę miskę soczewicy nasłuchują, co idzie ze Wschodu i z Zachodu, z Brukseli i z Nowego Yorku. Okazuje się, że jest to nic innego jak tylko inny rodzaj zamachu na Polskę” – wskazywał Arcybiskup.

Mówiąc o niebezpieczeństwach płynących z nowych ideologii, hierarcha wyjaśniał, że uleganie im dla Polski może oznaczać niewolę gorszą niż te, których dotąd Polacy doświadczali.

„Do tej pory w Kościele troszczyliśmy się przede wszystkim o zachowywanie wiary. Dziś trzeba nam także troszczyć się o zachowywanie zdrowego rozumu. Okazuje się, że dziś w Polsce jedynie Kościół jest obrońcą zdrowego rozumu, gdyż wielu, nawet na wysokich stanowiskach, mówi tak, jakby urągali zdrowemu myśleniu” – podkreślał Metropolita Białostocki.

W homilii ks. kan. Tadeusz Kasabuła przypomniał wydarzenie sprzed 95 lat, od którego liczy się czas niepodległej Polski: „Zakończyło się sieroctwo narodu pozbawionego własnego państwa. Tamten listopadowy dzień stał się symbolem polskich dróg ku Niepodległej. To ku niemu biegły myśli, kiedy znowu niepodległości zabrakło, i trzeba było ku niej iść, przez pożogę wojenną, przez lata komunistycznego zniewolenia” – zaznaczał.

Kaznodzieja zauważył, że corocznie 11 listopada Polacy jako naród pytają o dziedzictwo 1918 roku, o obecność tej daty w świadomości obywateli, pamięci historycznej, w edukacji szkolnej, a także w postawach tych, którzy kierują biegiem spraw publicznych. „Pytamy o jego wartość dla samowiedzy narodu. Także o to, co to dziedzictwo pomniejsza, co spycha w cień, czasem wręcz lekceważy” – mówił.

Podkreślił, że wspólnota narodowa „karleje, słabnie, wręcz osuwa się w duchową bylejakość, jeśli zrujnowane zostaną więzi, które tworzą naród, jeśli wpatrzony w miraże przyszłości przekreśli albo zlekceważy swą pamięć, zapomni o grobach przodków, o drodze przeszłych pokoleń”. Przypomniał także, że Polskie narodowe wartości przetrwały stan opresji dzięki Kościołowi, środowiskom narodowym i niepodległościowym. „Nade wszystko przechowały je i przekazały nowym pokoleniom polskie rodziny. Silne Bogiem i silne duchem polskim. To w nich – wtedy i teraz – objawia się i żyje to wszystko, co tworzy autentyzm narodu, jego siłę, duchowe piękno” – stwierdził.

Ks. Kasabuła zauważył, że dziś Polsce potrzebny jest duch prawdy, „duch wierności, duch odpowiedzialności i ład moralny – w życiu publicznym, w życiu wspólnot, w życiu rodzin. Polsce niepotrzebny jest swoisty terror tak zwanych środowisk oświeconych – liberalnych, neomarksistowskich, które zatruwają, zwłaszcza młode pokolenie, mirażami życia nieskrępowanego normami moralnymi, życia hedonistycznego, odartego z sacrum” – mówił.

Zachęcał do modlitwy za Ojczyznę, aby „stawała się ziemią miłości, braterskiej wspólnoty, szacunku dla swoich dzieci, ziemią nadziei, Królestwem Chrystusa”.

Białostocką archikatedrę licznie wypełnili mieszkańcy Stolicy Podlasia, wśród nich parlamentarzyści, przedstawiciele władz miejskich, wojewódzkich i samorządowych, służby mundurowe, kombatanci, harcerze, młodzież szkolna oraz poczty sztandarowe.

Po Mszy św. w archikatedrze, główne uroczystości patriotyczne odbyły się przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Po ich zakończeniu uczestnicy oraz przygodni przechodnie śpiewali pieśni patriotyczne wspólnie z artystami Białostockiego Teatru Lalek.

Jak co roku z okazji Święta Odzyskania Niepodległości w Zespole Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia przy ul. Kościelnej 3 w godzinach popołudniowych odbyła się jubileuszowa 50. edycja zawodów dla dzieci niepełnosprawnych. Dzieci wzięły udział m. in. w konkursie plastycznym pt. „Moja rodzina”, konkursie recytatorskim „Polska, moja Ojczyzna”, a także konkursie piosenki patriotycznej, zawodach sportowych (olimpijka, kręgle, rzuty do kosza, rzuty do celu, kręgle). Wystąpiła także grupa reprezentacyjna z Samorządowego Ogniska Baletowego w Białymstoku, a uczniowie katolickiego gimnazjum przygotowali pokaz modeli zdalnie sterowanych. Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali nagrody oraz niespodzianki.