Białostoczan nie dziwi już wędrująca ulicami miasta w okresie od kwietnia do września grupa pielgrzymów, niosąca krzyż i tablice z logo szlaku Śladami bł. ks. Michała Sopoćki, z różańcami w ręku modląca się Koronką i śpiewająca pieśni do Bożego miłosierdzia.

Wyznacznikami Szlaku są pamiątkowe tablice, opowiadające o miejscach związanych z osobą i misją ks. Michała, historii świątyń, budynków, życiu kościoła i miasta Białystok. Na Szlaku pielgrzymi modlą się i dowiadują o  trudach życia, pracy ks. Michała i historii białostockiego wątku kultu miłosierdzia Bożego. Ksiądz Sopoćko mieszkał i posługiwał w Białymstoku od  przyjazdu z Wilna w 1947 r. do dnia śmierci - 15 lutego 1975 r. Terminy spotkań i modlitwy na Szlaku to piętnasty (narodziny dla nieba) i dwudziesty ósmy (beatyfikacja ks. Michała) dzień miesiąca.

Wieczorem, 28 kwietnia w kościele pw. św. Rocha – pierwszym punkcie na mapie szlaku ks. Sopoćki, Mszę św. o godz. 18.00 celebrowali ks. Marcin Kuczyński, wikariusz parafii św. Rocha i ks. Andrzej Kozakiewicz, kustosz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku.

Ksiądz Marcin  serdecznie powitał czcicieli miłosierdzia Bożego, przypominając o kilkunastoletniej już tradycji pielgrzymowania białostockim Szlakiem bł. ks. Michała Sopoćki, które zawsze rozpoczyna się w tej właśnie świątyni. Po Mszy św. ks. Tadeusz Żdanuk, proboszcz parafii pw. św. Rocha zaprosił wszystkich do uczestnictwa w uroczystym przejściu do białostockiej katedry.

Ksiądz Michał Sopoćko, po opuszczeniu Wilna w 1947 r. nierzadko bywał w kościele św. Rocha, służył m. in. pomocą w pracy duszpasterskiej. Jako wykładowca katechetyki w seminarium duchownym, wielokrotnie przybywał z alumnami do parafii pw. św. Rocha na hospitacje i próbne katechezy.

Przed wyruszeniem na Szlak intencje modlitwy: o religijne i oparte na autentycznych wartościach wychowanie dzieci i młodzieży oraz za rodziców i wychowawców, przedstawił ks. Andrzej Kozakiewicz, proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego. Zaprosił także do uczestnictwa w kolejnych etapach pielgrzymowania, byśmy w ten sposób dawali wyraz naszej otwartości na miłosierdzie Pana Boga.

Następnie kilkudziesięcioosobowa grupa pątników przeszła, odmawiając Koronkę do Miłosierdzia Bożego, ulicą Lipową i Rynek Kościuszki, do białostockiej archikatedry. Modlitwę prowadzili przedstawiciele Akcji Katolickiej Archidiecezji Białostockiej.

W katedrze ksiądz Kozakiewicz podziękował za udział w pielgrzymowaniu i pobłogosławił pątników. Następne spotkanie na Szlaku- 28 maja o godz. 18.00 w archikatedrze białostockiej.