Przed Mszą św., której przewodniczył abp Józef Guzdek, koncertowała schola „Winnica” z parafii archikatedralnej w Białymstoku, zapraszając małych pielgrzymów do wspólnego wielbienia Pana Boga.

W homilii metropolita białostocki przypominał, że Jezus gromadził wielkie rzesze ludzi i kierował do nich słowo pobudzające do myślenia, powodujące, że sami odkrywali istotne życiowe prawdy. Nauczając w przypowieściach, nie dawał gotowych odpowiedzi, ale zachęcał, by ludzie sami ich poszukiwali.

Na przykładzie płyty CD tłumaczył, że może mieć ona różną zawartość i potrzebne jest odpowiednie urządzenie, żeby móc ją odtworzyć. Następnie, ukazując dużą hostię wyjaśniał, że aby odczytać jej istotę, czyli to, co wydarzyło się na Ostatniej Wieczerzy i co wydarza się podczas każdej Mszy św., potrzeba wiedzy i przygotowania.

„Wy takie przygotowanie otrzymaliście i wiecie, że konsekrowana hostia to już nie jest tylko opłatek, ale prawdziwe Ciało Jezusa Chrystusa. Wiecie, że w tym kawałku chleba zapisana jest miłość Boga do człowieka i nieśmiertelność – obiecane przez Chrystusa życie wieczne” – mówił, przypominając historię Cudu Eucharystycznego w Sokółce.

Podkreślał, że wiara dzieci ma swoje źródło w wierze i życiu rodziców, oraz wskazywał jak ważne jest wspólne uczestnictwo w Eucharystii. „Podczas tej Eucharystii prośmy Boga o głęboką wiarę w rzeczywistą obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Tu w Sokółce zostało to przypomniane i Bogu dzięki, że wielu ludzi przybywając do tego sanktuarium, pogłębia swoją wiarę w Boga obecnego pod postacią chleba” – zaznaczył.

Na zakończenie Mszy św. dzieci dziękowały abp. Guzdkowi za jego obecność, modlitwę i dar Eucharystii złożony w ich intencji. Podziękowały także kapłanom, prosząc, by nadal byli ich przewodnikami w drodze do Boga oraz rodzicom, prosząc, by nadal podtrzymywali w nich przyjaźń z Jezusem, a także katechetom, prosząc ich, by nadal przypominali im o podjętych zobowiązaniach.

Po przyjęciu Komunii św. dzieci odczytały akt zawierzenia Jezusowi Chrystusowi i Matce Bożej.

Na zakończenie abp Guzdek dziękował kapłanom, którzy wspólnie z nim sprawowali Mszę św. oraz siostrom zakonnym i katechetom za ich posługę i zaangażowanie w przygotowanie dzieci do I Komunii św. oraz za „doświadczenie w tym szczególnym miejscu Wieczernika”.

Po Mszy św. tradycyjnie na stadionie OSIRu w Sokółce miały miejsce wspólne gry i zabawy oraz liczne atrakcje dla dzieci i całych rodzin.

W pielgrzymce uczestniczyło blisko 600 dzieci, 250 rodziców, 30 kapłanów i około 30 grup z różnych parafii archidiecezji.