Tematem posiedzenia była peregrynacja znaków Światowych Dni Młodzieży - Krzyża i Ikony Salus Populi Romani w Archidiecezji Białostockiej w dniach 27 czerwca - 11 lipca 2015 r. oraz przygotowanie i uczestnictwo Archidiecezji Białostockiej w Światowych Dniach Młodzieży, które odbędą się w dniach 20 - 31 lipca 2016r. w Polsce.

Ks. Rafał Arciszewski, Koordynator ŚDM 2016 w Archidiecezji Białostockiej, przedstawił Radzie program peregrynacji Znaków ŚDM i przygotowań do ŚDM, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. „Dni w Diecezji”. Zanim Pielgrzymi ŚDM dotrą do Krakowa, spędzą pięć dni w polskich diecezjach. Ks. Arciszewski wskazał, że  Archidiecezja Białostocka w dniach 20 - 25 lipca 2016 r., będzie gościć szacunkowo około 5 tys. Pielgrzymów ŚDM.

W trakcie dyskusji przedstawiono propozycje włączenia nowych elementów do programu „Dni w Diecezji”. Członkowie Rady uznali również, że temat ŚDM powinien być mocno obecny w działalności duszpasterskiej każdej parafii. Chodzi bowiem nie tylko o przygotowanie duchowe młodzieży, ale także zainteresowanie tym wydarzeniem wszystkich wiernych Archidiecezji, gdyż to rodziny będą gościły młodych ludzi z różnych krajów świata. Stwierdzono także, że bardzo ważne jest odpowiednie zaprezentowanie naszego Kościoła lokalnego, miasta  Białystok i całego regionu, tak by na tzw. „Dni w Diecezji” młodzi ze świata chętnie wybierali naszą Archidiecezję. 

Wyrażono głębokie przekonanie, że czas przygotowań do ŚDM i samo to wielkie wydarzenie w 2016 roku jest ogromną szansą do większego zaangażowania młodych w życie Kościoła, do aktywnego udziału w życiu parafiach, a także odkrycia wartości idei wolontariatu.

Spotkanie zakończyła modlitwa i błogosławieństwo Arcybiskupa Metropolity.