Hierarcha przypomniał, że Chrystus nie obiecywał łatwej drogi swoim wyznawcom, ale mówił, że kto pójdzie za Nim, ten będzie z Nim na zawsze. „Tylko chrześcijanie posiadają prawdę o życiu wiecznym, tylko ci, którzy wierzą, mają zapewnioną drogę do zbawienia” - mówił.

Abp Ozorowski apelował, aby nie ulegać zniechęceniu i nie być podatnym na wszechobecną krytykę Kościoła. Wskazywał, że wszyscy wierzący są pielgrzymami do ostatecznego celu, którym jest pełnia życia i radości w Bogu. Uczestnikom pielgrzymki życzył, aby na co dzień mieli w sobie tą radość oraz siłę do kroczenia drogami Chrystusa. „Słabych umacniajmy, upadających podnośmy, bądźmy wzajemnie dla siebie stróżami, abyśmy idąc ku wieczności pociągali innych za sobą” – mówił do pątników.

W Pieszej Pielgrzymce Mężczyzn do Matki Bożej Pocieszenia w Krypnie uczestniczyło blisko pół tysiąca mężczyzn w różnym wieku. Hasłem tegorocznej pielgrzymki były słowa z Ewangelii wg św. Marka: „Nie bój się, wierz tylko". Jak mówi kierownik pielgrzymki ks. Marek Kanclerz, „podczas kilkugodzinnej wędrówki, pątnicy podczas modlitw i konferencji rozważali hasło pielgrzymki, korzystali też z sakramentu pokuty”.

Dziękując pielgrzymom za świadectwo wiary, ks. Kanclerz podkreślał, że dwudziesta już pielgrzymka mężczyzn do Krypna jest wciąż oznaką duchowego dynamizmu i dojrzewania w wierze. „Niektórzy z uczestników są bardzo przywiązani do tej pielgrzymki. Wciąż jednak zasilają jej szeregi nowi pielgrzymi. Najstarszy tegoroczny pielgrzym miał 76, a najmłodszy zaledwie 7” - mówił ksiądz kierownik.

Pielgrzymi - jak mówili - szli aby modlić się o zdrowie dla siebie i bliskich, o pracę i o opiekę Bożą dla rodzin i dzieci. Dziękowali także za łaski sakramentu małżeństwa, dar ojcostwa, zgodę w rodzinie czy ocalenie życia w wypadku. Wszystkie te prośby i dziękczynienia zostały przedstawione przed Mszą św.  w nabożeństwie ku czci św. Józefa.

W pielgrzymkę do Krypna wyruszyły dwie grupy, jedna z archikatedry i jedna z parafii pw. św. Kazimierza w Białymstoku. Na trasie dołączyła do nich grupa mężczyzn z Choroszczy. Wędrówka do Sanktuarium w Krypnie wiodła przez Fasty, Dobrzyniewo Kościelne, Pogorzałki, Nowosiółki i Rudę.

Obraz Matki Bożej Pocieszenia w Krypnie odbiera cześć od XVI w. Początkowo umieszczony był na przydrożnym drzewie przy trakcie królewskim z Knyszyna, obok krypy do pojenia koni, stąd późniejsza nazwa miejscowości. Po roku 1520 powstała tu drewniana kaplica. Parafię Krypno erygowano w 1905 r. Od samego początku w głównym ołtarzu, najpierw w kaplicy, a później w kościele, znajdował się cudowny obraz Najświętszej Maryi Panny z Dzieciątkiem. W 1985 r. obraz koronowano koronami poświęconym przez Papieża Jana Pawła II, a w 1997 r. świątynię podniesiono do rangi kolegiaty i utworzono przy niej Kolegiacką Kapitułę Krypniańską.