W tegorocznej Parafiadzie wzięło udział ponad prawie 800 osób z  kilkudziesięciu reprezentacji z Polski, Litwy, Łotwy, Ukrainy, Białorusi i Niemiec. Byli to przedstawiciele klubów sportowych, parafii, szkół i instytucji pozarządowych.

Na tegoroczną Parafiadę złożyły się zmagania portowe w wielu dyscyplinach oraz liczne wydarzenia artystyczne (konkursy wokalne i recytatorskie, plastyczny, wiedzy religijnej, turniej tańca, przegląd małych form teatralnych, występy oraz warsztaty.

Tradycyjnie na zakończenie, uczestnicy Parafiady modlili się w Świątyni Opatrzności Bożej, oraz złożyli kwiaty w Panteonie Wielkich Polaków na grobie o. Józefa Jońca – twórcy dzieła skupiającego młodzież z wielu krajów Europy. Pomysłodawca ruchu parafiadowego zginął w katastrofie samolotu pod Smoleńskiem w 2010 roku.