W homilii Arcybiskup, przywołując scenę z Wieczernika z Ostatniej Wieczerzy, wskazał na Eucharystię jako na największy dar, który pozostawił Chrystus swoim uczniom. Po Wniebowstąpieniu i Zesłaniu Ducha Świętego, apostołowie umacniali się Eucharystią, która „buduje i umacnia komunię, czyli wspólnotę Boga i człowieka, dziś i wieczności”.

„Eucharystia okazała się genialnym pomysłem Boga, aby towarzyszyć człowiekowi na drogach jego życia, nawet w najtrudniejszych warunkach” – mówił, odnosząc się do czasów wojny i wywózek do sowieckich łagrów, kiedy to kapłani z narażeniem życia celebrowali Msze św.

W tym kontekście wspomniał postać ks. Tadeusza Fedorowicza, który wywieziony na Syberię, pracował jako drwal. Pomimo grożących represji nie zaniechał swojej posługi. Spowiadał podczas spacerów po lesie, odprawiał Mszę św. dla zaufanych Polaków. To dzięki jego postawie sybiracy mogli łączyć się z Bogiem w Eucharystii.

„W miejscach internowania polskich żołnierzy, w obozach pracy - wielkim skarbem był kapłan, który dawał ten największy dar, jakim jest Ciało Pańskie. Ono było wsparciem, ono było źródłem mocy, a nade wszystko z chlebem, który gwarantował życie wieczne” – wskazywał metropolita.

„Dziś jest nam dane żyć w czasach pokoju i w miarę dostatniego życia. Jeśli kiedyś trudno było zdobyć odpowiednią pracę i co za tym idzie - zapewnić odpowiednie warunki godnego życia, wielu naszych rodaków emigrowało, i nadal emigruje, za chlebem. Ale nie samym chlebem żyje człowiek. Czy jest w nas jeszcze dziś dostateczne pragnienie Chleba Eucharystycznego?” – pytał hierarcha.

Zauważył, że w czasie pandemii i związanych z nią obostrzeń sanitarnych wiele osób zrezygnowało z osobistego uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Stwierdził dalej, że jak najbardziej należy troszczyć się o swoje zdrowie i zdrowie bliźnich, jednak żadna transmisja nie może zastąpić osobistego udziału w Eucharystii, a nadużywanie korzystania z medialnych przekazów może oddalić od osobistego i intymnego spotkania z Bogiem.

„Bóg wydał się za nas nie w sposób wirtualny, ale realny. Dlatego proszę was wszystkich, obecnych dziś w sanktuarium cudu eucharystycznego, abyście pomogli innym z radością powrócić do praktyki coniedzielnej Mszy św. Z tego miejsca, gdzie Bóg dał wyraźny znak, że jest z nami, pragnę was zachęcić, abyście słowem, a jeszcze bardziej przykładem przyczyniali się do obudzenia głodu eucharystycznego i ożywienia wiary w realną obecność Chrystusa pod postaciami chleba i wina” – mówił.

Na zakończenie liturgii kanonicy Kolegiaty Sokólskiej w procesji przenieśli do ołtarza polowego przed sokólskim sanktuarium Najświętszy Sakrament i kustodię z Cząstką Ciała Pańskiego. Po wspólnej adoracji i odmówieniu Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa abp Guzdek udzielił zebranym uroczystego błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.

Mszę św. koncelebrował abp senior Edward Ozorowski oraz kilkudziesięciu kapłanów. W uroczystości wraz z przybyłymi pielgrzymami uczestniczyli parlamentarzyści, przedstawicie władz wojewódzkich oraz miejskich z Sokółki, służby mundurowy oraz prof. Maria Sobaniec-Łotowska, jedna z dwóch lekarzy patomorfologów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, którzy badali Cząstkę Ciała Pańskiego.

Po uroczystej celebrze wierni do końca dnia będą mogli adorować Najświętszy Sakrament wraz z Cząstką Ciała Pańskiego wystawione na ołtarzu sokólskiego sanktuarium.


Sokólska świątynia jest miejscem szczególnie żywego kultu Jezusa w Najświętszym Sakramencie. W październiku 2008 r. na hostii upuszczonej przez kapłana podczas udzielania Komunii św., i przechowywanej następnie w zakrystii, zauważono krwistoczerwone plamy. Po badaniach naukowych patomorfologów oraz ustaleniach specjalnie powołanej komisji ogłoszono, że na hostii znajduje fragment tkanki ludzkiego mięśnia sercowego.

Wydarzenie Eucharystyczne zostało uznane na szczeblu diecezjalnym. O rozszerzeniu kultu na cały Kościół decyzję wydać może Stolica Apostolska, która jest na bieżąco informowana o kulcie eucharystycznym i doznawanych przez wiernych łaskach. W parafii skrupulatnie gromadzone są świadectwa otrzymanych łask i potwierdzenia badań niewyjaśnionych medycznie uzdrowień.

9 kwietnia 2009 r. kościół św. Antoniego w Sokółce został podniesiony do rangi kościoła kolegiackiego i została przy nim ustanowiona kapituła kolegiacka Najświętszego Sakramentu. 2 października 2011 r. Cząstka Ciała Pańskiego została ukazana wiernym i od tego momentu wraz z Najświętszym Sakramentem udostępniona jest do codziennej adoracji.

Sanktuarium corocznie odwiedza ponad tysiąc zorganizowanych grup, osoby prywatne, przybywają też pielgrzymki dzieci pierwszokomunijnych, a także kapłani archidiecezji na doroczny dzień modlitw o świętość ich życia.