Modlitwy prowadziło grono Czcicieli Miłosierdzia Bożego działające w parafii. Tekst Koronki został ubogacony o rozważania o Bożym Miłosierdziu i rys historyczny. Wspólne spotkanie modlitewne zakończono błogosławieństwem udzielonym przez proboszcza ks. Aleksandra Dobrońskiego.

Koronka do Miłosierdzia Bożego została objawiona św. Siostrze Faustynie 13 września 1935 roku w Wilnie. Jest jedną z najbardziej znanych modlitw do Miłosierdzia Bożego. Obecnie Koronka do Bożego Miłosierdzia została przetłumaczona na wiele języków i jest odmawiana na całym świecie. 

Treść Koronki do Miłosierdzia Bożego znana jest z „Dzienniczka”. Św. Siostra Faustyna zanotowała wizję anioła, który miał być wykonawcą gniewu Bożego. Anioł jednak nie mógł wypełnić sprawiedliwej kary, gdy zakonnica zaczęła się modlić wewnętrznie słyszanymi słowami:

„Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i świata całego. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas”.