„W przeżywaniu Wielkiego Postu powinny nam towarzyszyć smutek i radość. Smutek wynikający z tego, że wydarzył się grzech, który oddalił człowieka od Boga. Smutek, gdyż naszym oczom ukazuje się Jezus Chrystus, który za nasze grzechy poniósł śmierć na krzyżu. W tej śmierci zawiera się cały dramat ludzkości, a jednocześnie największy wyraz Bożego miłosierdzia” – mówił Metropolita Białostocki.

Hierarcha podkreślał, że drugiej strony, jest to czas chrześcijańskiej nadziei i płynącej z niej radości. „Cóż może być radośniejszego niż powstawanie z upadku” – pytał. „Wielki Post pokazuje nam, że niezależnie od tego, jak człowiek nisko wpadnie do studni zła, jest zawsze drabina, po której może wyjść, by na powrót cieszyć się światłem i słońcem” – zaznaczał.

Pasterz Kościoła białostockiego wyjaśniał, że ten podwójny charakter Wielkiego Postu ma doprowadzić wiernych do Świąt Zmartwychwstania, czyli do „zrozumienia tego, co, choć po grzechu pierworodnym stało się dla człowieka tragiczne, znalazło swoje świetlane rozwiązanie w Zmartwychwstaniu Pańskim, gdyż to właśnie Zmartwychwstanie Chrystusa pokazuje nam sens ludzkiego życia i pozwala doświadczać radości nawet wówczas, gdy dotyka nas cierpienie” – wyjaśniał.

Życzył, zgromadzonym w archikatedrze i wszystkim wiernym archidiecezji, by przeżywanie Wielkiego Postu było czasem przybliżenia się do Boga i przylgnięcia do Niego. „Gdy człowiek kocha, a ta miłość pochodzi od Boga, wówczas przemienia ona smutek w radość dla tych wszystkich, którzy jej doświadczają” – podkreślał.

W homilii ks. prał. Henryk Żukowski wskazywał na sens praktyki postu i pokuty, odnosząc się do nauczania Pisma Świętego i Tradycji Kościoła. Podkreślał, że mają one sens jedynie wówczas, gdy są dobrowolnym wyrzeczeniem, podejmowanym z miłości.

Przypominając nauczanie św. Jana Pawła II i Benedykta XVI tłumaczył że modlitwa, post i jałmużna wpisują się w powołanie każdego chrześcijanina. Za papieżem Franciszkiem przestrzegał przed obojętnością, przyzwyczajeniem do różnego rodzaju wygód i „chciwym sercem”. Zachęcał do entuzjazmu w czynieniu dobra oraz gorliwego poszukiwania Jezusa Chrystusa, który jest „wierny i bogaty w dobroć i miłosierdzie”.

Po homilii Abp Ozorowski, wspólnota Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego, która jutro rozpoczyna wielkopostne rekolekcje oraz zgromadzeni na Eucharystii wierni, przyjęli na głowy poświęcony popiół, jako znak pokuty i wkroczenia na drogę nawrócenia.

Środa Popielcowa rozpoczyna okres czterdziestodniowego przygotowania do największej chrześcijańskiej uroczystości - Świąt Paschalnych. Wielki Post trwa do początku liturgii Mszy Wieczerzy Pańskiej sprawowanej w Wielki Czwartek.