W homilii bp Henryk Ciereszko przypomniał, że modlitwa za zmarłych jest wyznaniem wiary w życie wieczne. „Człowiek potrzebuje wieczności, i choć zdaje się niejednokrotnie pocieszać czy łudzić siebie, że wszystko zamyka się w widzialnym świecie, że szczęście i spełnienie się można odnaleźć tu na ziemi, ostatecznie potrzebuje jednak wieczności, bo każda inna nadzieja jest dla niego niewystarczająca” - podkreślał.

Zaznaczał, że jedynie wiara w Jezusa Chrystusa otwiera nam drogę do zbawienia, do życia wiecznego i nadaje sens ziemskiemu życiu. „Dziś, w te dni listopadowe, gdy pochylamy się nad grobami naszych zmarłych, te prawdy wyraziściej do nas przemawiają. A może też stają się zaproszeniem do obrachunku z naszym życiem: czy otwiera się ono na życie wieczne, przez wiarę, przez wierność Chrystusowi, Jego Ewangelii, wierność swemu powołaniu?” – zastanawiał się.

Kaznodzieja wskazywał, że chrześcijanin powinien żyć tęsknotą za niebem, wierząc w zmartwychwstanie umarłych, czyli w to, że życie ludzkie i wszystko to, co nieodłącznie związane jest z doczesnością, nie zostanie pogrzebane jako jedynie puste iluzje.

„Nasza wieczność osadzona jest w Bożej Miłości. Kogo Bóg kocha, i kto odpowiada na Jego miłość, ten nie przeminie. Miłość Boża czyni nas nieśmiertelnymi i właśnie ta Miłość, udzielająca nieśmiertelności, jest niebem” – zaznaczał.

Zachęcał do modlitwy za zmarłych, a szczególnie za zmarłych biskupów i kapłanów, którzy „nam posługiwali, głosili Słowo Boże, sprawowali święte sakramenty, dawali świadectwo życia wiarą, poświęcali się dla ludu Bożego, otwierali się na miłość Boga i dalej tę miłość przenosili na tych, którym służyli. (…) Dziękujmy za ich życie, za dobro, które przez ich posługę stawało się naszym i wielu udziałem, za łaski od Boga, które przez ich posługę pasterską na nas i na wielu spływały”.

Uroczystej Mszy św., połączonej z żałobnymi nieszporami przewodniczył abp Józef Guzdek. Koncelebrowali bp Henryk Ciereszko oraz kilkudziesięciu kapłanów. Na Mszę św. przybyła wspólnota seminarium duchownego oraz siostry zakonne.

Po zakończonej Eucharystii odmówiono za zmarłych duchownych archidiecezji modlitwę „Anioł Pański”, a następnie w krypcie katedralnej, przy grobie abp. Edwarda Kisiela, pierwszego metropolity białostockiego, odśpiewano modlitwę „Salve Regina”.

W sposób szczególny polecano Bogu zmarłych pasterzy Kościoła białostockiego oraz kapłanów, którzy odeszli do wieczności w ciągu minionego roku. Są to: ks. Józef Krysiewicz, ks. Bronisław Wonsowski, ks. Antonii Paniczko, ks. Grzegorz Boraczewski, ks. Edward Konkol SVD, ks. Władysław Ciereszko, ks. Józef Wiśniewski, ks. Marian Wydra, ks. Wacław Kulesza, ks. Marian Zalesko i ks. Konstanty Andrzejewicz.