Spotkanie dla mediów poprowadzili przedstawiciele białostockiego KSM: ks. Wojciech Kapica, asystent diecezjalny KSM, Małgorzata Karpiesiuk – prezes oraz Patrycja i Wojciech Wilczewski z zarządu Stowarzyszenia.

W tegoroczne przedsięwcięcie KSM będzie można się włączyć przez cały okres Wielkiego Postu, począwszy od 14 lutego tego roku, aż do Niedzieli Miłosierdzia Bożego – 3 kwietnia. Każda z parafii archidiecezji, a także zgłoszone do akcji szkoły otrzymają skrzynkę pocztową z napisem „Poczta Miłosierdzia”, do której można będzie wrzucać napisane własnoręcznie listy w niezaklejonych kopertach. Listy pisane będą w jednym z czterech języków: polskim, angielskim, francuskim bądź hiszpańskim.

Podczas konferencji przedstawiciele KSM wyjaśniali, że listy można nadsyłać również droga mailową, a także zachęcali dzieci do dołączania do listów rysunków przedstawiających Polskę, wraz z pięknymi krajobrazami pełnymi pokoju i radości.

Poprzez parafie będzie można tez nabyć ilustrowane Pismo Święte, przygotowane specjalnie dla dzieci, w symbolicznej cenie 12 zł. Kwota ta umożliwi zakupienie czterech egzemplarzy Biblii dla chrześcijan żyjących na terenach, gdzie trwają prześladowania.

Finał tegorocznej wielkopostnej akcji Katolickiego Stowarzyszania Młodzieży Archidiecezji Białostockiej został przewidziany na Święto Miłosierdzia Bożego. Odbędzie się on podczas Eucharystii o godz. 15:00 w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Tam przedstawiciele organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie odbiorą listy mieszkańców Podlasia i przekażą je, do konkretnych wspólnot chrześcijańskich i rodzin, m.in. w Syrii, Iraku i Nigerii, poprzez biskupów tamtejszych diecezji.


Szczegóły na temat akcji "Poczta Miłosierdzia" na stronie białostockiego KSM