Tematyką tegorocznych warsztatów była jedność. Hasło spotkań - „… aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał”, zaczerpnięte z Ewangelii według św. Jana, stanowiło zachętę do realizacji w życiu codziennym Modlitwy Arcykapłańskiej Chrystusa, na płaszczyźnie posługi muzycznej w liturgii.

Nad całością wydarzenia czuwał ks. kan. Krzysztof Łapiński, wykładowca muzyki kościelnej w białostockim Seminarium Duchownym. W organizację wydarzenia zaangażowani byli alumni, pełniąc rolę gospodarzy miejsca.

Pierwszy dzień warsztatów rozpoczął się od wspólnej modlitwy do Ducha Świętego, po której zaczęły się ćwiczenia muzyczne. Wieczorem uczestnicy wysłuchali konferencji duchowej ks. kan. Krzyszofa Łapińskiego, poświęconej postaci bł. Bolesławy Lament. Następnie wzięli udział w adoracji Najświętszego Sakramentu, podczas której chętni mogli skorzystać z sakramentu pokuty.

Po wspólnej Eucharystii na rozpoczęcie drugiego dnia warsztatów, sprawowanej przez ks. Łapińskiego w seminaryjnej kaplicy, uczestnicy przystąpili do kolejnych ćwiczeń, których punktem kulminacyjnym była wieczorna próba w kościele pw. bł. Bolesławy Lament w Białymstoku.

Ostatni dzień muzycznych zmagań rozpoczął się modlitwą brewiarzową. Następnie uczestnicy odbyli próbę generalną, po której udali się na Eucharystię zamykającą warsztaty w kościele pw. bł. Bolesławy Lament w Białymstoku. Uroczystej Eucharystii, przygotowanej od strony muzycznej przez osoby biorące udział w warsztatach, przewodniczył ks. kan. Krzysztof Łapiński. Po zakończonej liturgii miał miejsce tradycyjny koncert finałowy, który pozwolił zaprezentować utwory wokalno-instrumentalne, przygotowane podczas tegorocznych prac warsztatowych.