„Dziś mocno podkreśla się neutralność szkoły, a jest to często tylko kamuflaż, aby doprowadzić do jej ateizacji, tak, by nie było w niej miejsca dla słowa „Bóg” ani dla krzyża. Coraz mocniej przeciwstawia się też w kręgach ludzi związanych z edukacją to, co ludzkie temu, co Boże. Tak nie powinno być, gdyż istniejemy dlatego, że Bóg nas utrzymuje w istnieniu, a wszelkie inne sukcesy będziemy odnosili jedynie wówczas, gdy nasze ludzkie wysiłki połączymy z Bożą łaską” – mówił hierarcha.

Abp Ozorowski zwrócił uwagę na niebezpieczeństwa płynące z ideologii gender i propagowanej przez tę ideologię zamiany ról społecznych. „Jest geniusz kobiety i geniusz mężczyzny. Płci nie są antagonistyczne ale są ze sobą komplementarne. Obyśmy nigdy o tym nie zapomnieli i nie poszli drogami, które prowadzą donikąd” – przestrzegał.

Metropolita Białostocki przypomniał, że czas rozpoczęcia szkoły zbiega się z rocznicą wybuchu II wojny światowej. „W tamtym trudnym dla Polaków czasie, ludzie mieli w sobie tyle siły ducha i woli walki, że rozpoczęli tajne nauczanie” – mówił. Zachęcał, aby i dziś rodzice i wychowawcy nieustannie podejmowali wysiłki, by szkoła nie była miejscem związanym jedynie z przymusem, ale oprócz zdobywania wiedzy odpowiadała na wewnętrzne potrzeby i dążenia młodych ludzi.

Hierarcha życzył odpowiedzialnym za szkolnictwo „mocy ducha i światła potrzebnego by rozpoznawać dobro i zło, i mieć odwagę to co złe nazywać po imieniu, a dobro stawiać zawsze na pierwszym miejscu”.

Na Mszy św. licznie zgromadzili się pracownicy kuratorium oświaty, dyrektorzy i nauczyciele białostockich szkół, delegacje uczniów z pocztami sztandarowymi, przedstawiciele władz wojewódzkich i miejskich, a także duszpasterze i pracownicy Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej Białostockiej.

Na zakończenie Mszy św. zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku Adam Poliński w imieniu pracowników białostockiej edukacji podziękował Arcybiskupowi Metropolicie za wspólną modlitwę, zawsze okazywaną życzliwość. Prosił o błogosławieństwo na nowy rok pracy w szkole. Zadeklarował również podjęcie działań mających na celu pielęgnowanie chrześcijańskich wartości w placówkach oświatowych Stolicy Podlasia.

Dalsze uroczystości miejskiej inauguracji roku szkolnego miały miejsce w Auli Magna Pałacu Branickich, gdzie zgromadziło się liczne grono gości oraz przedstawicieli edukacji. Podczas miejskiej inauguracji nowego roku szkolnego Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski wyróżnił medalami „Diligentiae” kilkudziesięciu najpilniejszych uczniów białostockich szkół oraz ich nauczycieli.

Wyróżnienie to stanowi kontynuację historii Białegostoku sprzed ponad dwustu lat, kiedy to król Stanisław August Poniatowski ustanowił medal „Diligentiae - za pilność” dla uhonorowania najlepszych uczniów szkół Komisji Edukacji Narodowej.