Uroczystość rozpoczęła się od przywitania gości przez ks. Grzegorza Kłoczko, dyrektora caritas Archidiecezji Białostockiej. Następnie po modlitwie, nową placówkę poswięcił  Metropolita Białostocki.

Świetlica dla dzieci „Tęcza”, została przeniesiona z ul. Warszawskiej na ul. Szkolną 1/1 w związku z dostosowaniem do nowych przepisów przeciwpożarowych. 

Obecnie Caritas Archidiecezji Białostockiej prowadzi 5 świetlic z których korzysta około stu dzieci w wieku szkoły podstawowej i gimnazjum. Na terenie Białegostoku działają dwie świetlice socjoterapeutyczne i jedną środowiskowa. Pozostałe świetlice prowadzone są w Supraślu i Kuźnicy. Są to placówki wsparcia dziennego, których zadaniem jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej w celu wszechstronnego rozwoju osobowości i przeciwdziałania patologii. 

Praca z dziećmi polega na zagospodarowaniu uczniom czasu wolnego, pomocy w odrabianiu lekcji, rozwijaniu zainteresowań i zdolności, oraz prowadzeniu pracy wychowawczej. Dzieci otrzymują również posiłek, a w okresie świątecznym paczki. Świetlice funkcjonują od poniedziałku do piątku w godz. 13.00-18.00.