W homilii ks. prał. Dariusz Wojtecki zauważył, że pierwsze dni listopada w szczególny sposób przypominają prawdę o zmartwychwstaniu Chrystusa i przyszłym zmartwychwstaniu człowieka. „Te zaduszkowe dni skłaniają nas do refleksji w jaki sposób my wychodzimy na spotkanie śmierci. Czy rzeczywiście w prawdzie o zmartwychwstaniu? Czy rzeczywiście to wydarzenie, bez którego nie miałaby sensu nasza modlitwa i nasza troska o zmarłych, ogarnia naszą modlitwę, nasze myśli, nasze życie?” – pytał.

Za Pawłem Evdokimowem, rosyjskim prawosławnym teologiem, kaznodzieja podkreślał, że „człowiek jest kapłanem swojej śmierci” i nadaje jej sens, gdy łączy ją ze śmiercią Chrystusa; nadaje też bezsens, gdy przechodzi przez jej bramy bez Chrystusa, który jest Zmartwychwstaniem i Życiem.

Zaznaczał też, że każdy chrześcijanin jest wezwany do tego, by wejść w wydarzenie śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. „Mamy najpierw stać pod krzyżem jak Maryja, jak niewiasty, jak setnik, by wsłuchać się w Jezusa i Jego ostatnie tchnienie i w milczenie, które się przeciąga na cała Wielką Sobotę. Następnie jesteśmy wezwani, by iść do grobu i zobaczyć, że wielki kamień został odsunięty i wsłuchać się w słowa anioła: «nie ma Go tu»” – podkreślał.

„Naszą dzisiejszą modlitwę wzbogacają uczucia, wspomnienia i wdzięczność za świadectwo biskupów i kapłanów, których znaliśmy, z którymi dzieliliśmy służbę dla kościoła Archidiecezji Białostockiej. Wielu z nich staje nam przed oczami, o niektórych tylko słyszeliśmy. Na wszystkich jednak spogląda Ojciec ze swoją miłosierną miłością, a temu spojrzeniu towarzyszy wzrok Matki miłosierdzia, która wstawia się za tych swoich synów, synów Kościoła. Oby dzięki modlitwie tych, który służyli na ziemi, mogli cieszyć się chwałą Nowego Jeruzalem” – zakończył ks. Wojtecki.

Modlitewną pamięcią otoczeni zostali zwłaszcza kapłani, którzy odeszli do Domu Ojca od ubiegłorocznego Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych. Są to: ks. kan. Józef Makowski, ks. Józef Hakało, ks. kan. Karol Żynel oraz ks. kan. Czesław Bułkowski.

Na zakończenie Eucharystii jej uczestnicy wraz z Arcybiskupem Metropolitą odmówili modlitwę za zmarłych biskupów, kapłanów i osoby konsekrowane archidiecezji. Następnie celebransi i wierni udali się w procesji do krypty katedralnej, gdzie przy grobie pierwszego metropolity białostockiego, abp. Edwarda Kisiela odśpiewano antyfonę „Salve Regina”.

W murach Archikatedry Białostockiej spoczywają doczesne szczątki Metropolity Wileńskiego Abp. Romualda Jałbrzykowskiego, Arcybiskupa Mohylewskiego Edwarda Roppa, administratorów apostolskich - Biskupów Adama Sawickiego i Władysława Suszyńskiego oraz zmarłego przed dwudziestu jeden laty Abp. Edwarda Kisiela.