Arcybiskup Ozorowski w homilii przywołał wydarzenia sprzed 30 laty, których uczestnikami byli ludzie różnych kultur, wyznań i narodowości. „Przed ołtarzem były rzesze wiernych. Wraz z mieszkańcami Białegostoku i diecezji przybyły władze miasta i województwa, przedstawiciele wielu wyznań, nie tylko prawosławnego, ale i innych chrześcijańskich, a nawet mahometanie. Na spotkanie z Ojcem Świętym dotarli też mieszkańcy Litwy, Białorusi i Rosji. W sumie naliczono blisko 300 tys. ludzi" - mówił.

Mówiąc o ważnych wydarzeniach, które dokonały się podczas Eucharystii na lotnisku Krywlany Arcybiskup Senior przypomniał iż Jan Paweł II „beatyfikował Bolesławę Lament, skromną misjonarkę, która mieszkała w Białymstoku, a której wizerunek tak uroczyście wyeksponowano przy ołtarzu". Przypominał też, że na uroczystości przybyły siostry misjonarki z całego świata. "Ludzie cieszyli się, że siostry Polki były w czarnych habitach, a siostry z Afryki były ubrane w białe habity" - mówił Arcybiskup.

Kontynuując rozważania odniósł się do niezwykle ważnej decyzji Ojca Świętego, dzięki której „nastąpiła stabilizacja naszej diecezji". Do tej pory teren diecezji był według prawa administracją diecezji wileńskiej - terenów znajdujących się po wojnie w granicach Polski. 5 czerwca 1991 roku Jan Paweł II ustanowił diecezję białostocką, która po roku zyskała rangę archidiecezji.

Abp Ozorowski odwołując się do hasła czwartej wizyty Papieża Polaka w Ojczyźnie - „Bogu dziękujcie, Ducha nie gaście" oraz tematyki Bożych przykazań, które były poruszane podczas kolejnych homilii Ojca Świętego, zaznaczył, że Dekalog jak najważniejszym drogowskazem w życiu każdego człowieka. „Dzisiaj uświadamiamy sobie coraz bardziej, że Dziesięć Przykazań to fundament życia człowieka indywidualnie i fundament każdej wspólnoty; narodu czy innych pomniejszych. Wypunktowanie Dekalogu przez Papieża było i jest ciągle żywe i aktualne. Nie możemy o tym zapomnieć, gdyż gdyby ludzie o tym zapomnieli to nastąpiłby nieład, chaos, a ludzie nawet mogliby się pozabijać" - mówił.

Hierarcha kończąc homilię wskazał na bogate życie duchowe, które cechowało Jana Pawła II. Każda jego odpowiedzialna decyzja była poprzedzona modlitwą, oraz podejmowana w duchu wiary i w łączności z Bogiem. Jest to dla nas niejako duchowy testament, szczególnie aktualny w trudnych czasach pandemii, w których ludzie powinni „pamiętać o Panu Bogu i dopóki uświadamiają sobie, że On jest miłością i miłosierdziem to udaje im się te trudności pokonywać".

Mszę św. dziękczynną koncelebrował bp Henryk Ciereszko, administrator Archidiecezji Białostockiej, pracownicy Kurii Metropolitalnej oraz profesorowie Archidiecezjalnego Seminariom Duchownego w Białymstoku.


W 1991 r. Ojciec Święty Jan Paweł II odbył swoją czwartą podróż apostolską do Ojczyzny. Wizytę w Białymstoku, 5 czerwca 1991 r., rozpoczął uroczystą Eucharystią na lotnisku Krywlany, podczas której beatyfikował Matkę Bolesławę Marię Lament, założycielkę Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny. Na zakończenie Mszy św. erygował oficjalnie diecezję białostocką. Po krótkiej wizycie w Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym udał się do białostockiej katedry, gdzie uczestniczył w otwarciu I Synodu Diecezji Białostockiej. Ostatnim punktem papieskiej wizyty w Białymstoku było spotkanie i wspólna modlitwa z wiernymi Kościoła prawosławnego w katedrze pw. św. Mikołaja Cudotwórcy. W drodze na lotnisko Jan Paweł II zatrzymał się przy pomniku ks. Jerzego Popiełuszki. Modlił się przy nim dłuższą chwilę, odsłonił go, oraz spotkał się z rodzicami kapłana męczennika.


Dla upamiętnienia rocznicy wizyty św. Jana Pawła II w Białymstoku w czerwcowym numerze miesięcznika archidiecezji białostockiej „Drogi Miłosierdzia” oprócz artykułów przypominających wizytę papieża Jana Pawła II w Białymstoku czytelnicy znajda płytę DVD z archiwalnymi materiałami filmowymi z tego wydarzenia. Osiem materiałów filmowych przypomina wydarzenie sprzed 30 lat - słowa, które wypowiedział Papież oraz celebracje i spotkania, które wówczas miały miejsce.

Na płycie znalazł się także materiał podsumowujący wizytę z perspektywy trzydziestu lat w którym wykorzystano zdjęcia udostępnione przez fotografa papieskiego Arturo Mari oraz białostockich fotografików: Jana Choroszuchę, Piotra Sawickiego i Andrzeja Sokólskiego.

Inicjatywa Wydawnictwa św. Jerzego miała za zadanie przypomnieć to najważniejsze w historii Białegostoku wydarzenie, by pamięć o wizycie papieża Jana Pawła II przekazać następnym pokoleniom i pokazać, że papieskie nauczanie nie straciło nic ze swej aktualności.

Materiały wykorzystane na płycie pochodzą z Archiwum Archidiecezji Białostockiej, z archiwum ks. prał. Jana Wierzbickiego oraz Centrum Informacji i Środków Społecznego Przekazu Archidiecezji Białostockiej. Digitalizacją, odszumianiem, nowym montażem, udźwiękowieniem nagrań oraz opracowaniem graficznym wydania zajęło się ArchiBial MEDIA. Płyta z materiałami filmowymi z wizyty papieża Jana Pawła II w Białymstoku jest egzemplarzem bezpłatnym dołączonym do czerwcowego numeru miesięcznika „Drogi Miłosierdzia”, który w rocznicę papieskiej wizyty dotrze do wszystkich parafii Archidiecezji Białostockiej. Płyta mogła się ukazać dzięki wsparciu Województwa Podlaskiego.

Nowy numer „Dróg  Miłosierdzia” jest dostępny we wszystkich parafiach Archidiecezji Białostockiej.