W homilii Abp Edward Ozorowski podkreślił, że miłosierdzie Boże to szczególny rodzaj miłości, jaką od wieków Bóg okazuje wobec człowieka i świata i która nie ustała nawet wobec ludzkiego grzechu. „Miłosierdzie Boże towarzyszy ludzkości od początków jej istnienia, i idzie z nią przez wieki. Stało się to szczególnie w roku 966, kiedy Polska przyjęła chrzest i została wprowadzona w misterium zbawienia dokonanego przez Jezusa Chrystusa. Wówczas to zaczęło istnieć państwo polskie, a na jego terenie Kościół Chrystusowy” – mówił.

Hierarcha, nawiązując do obchodzonej w tym roku 1050 rocznicy Chrztu Polski zaznaczył, że rozpoczynająca się Nowenna opieki przebiegać będzie pod hasłem „Maryjny charakter Chrztu świętego” i swoją tematyką nawiązywała będzie do Programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na rok 2015/2016 - „Nowe życie w Chrystusie”.

Arcybiskup wskazał na trojaki charakter Nowenny Opieki: Maryjny, Chrystusowy i patriotyczny. Przypominał, że nabożeństwo to rozpoczęło się w Wilnie, w czasie, gdy w Ostrej Bramie umieszczony został wizerunek Matki Miłosierdzia. „Gdy po II wojnie światowej abp Jałbrzykowski musiał opuścić Wilno, przywiózł ze sobą do Białegostoku ostrobramski wizerunek i rozpoczął każdego roku, w listopadzie, odprawiać Nabożeństwo Opieki. Powojenne dzieje miasta składają się na to wszystko, jaka jest dziś Archidiecezja Białostocka, kim są jej wierni i co mogą przekazać następnym pokoleniom” - mówił.

Metropolita Białostocki podkreślał, że gromadzenie się mieszkańców Białegostoku na tym nabożeństwie jest przede wszystkim uwielbieniem Boga, który jest Miłością miłosierną. Zachęcał, aby przed Nim wypowiadali swe myśli i wszystkie sprawy, które noszą w sercach, ufając, że jeżeli z Maryją i przez Maryję kierują je do Boga, to u Niego znajdą one odpowiedź.

Apelował do zgromadzonych, aby w Bogu rozpoznali „źródło światła, ciepła i miłości, czyli tego wszystkiego, co człowiekowi jest potrzebne”. „Starajmy się za Maryją powtarzać: «Bo na wieki Jego miłosierdzie», a jednocześnie wsłuchiwać się w słowa Jezusa Chrystusa: «Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią»” – zakończył.

W dorocznej nowennie przygotowującej archidiecezję do uroczystości patronalnej uczestniczą biskupi, seminarium duchowne, osoby konsekrowane oraz liczni pielgrzymujący do archikatedry mieszkańcy poszczególnych dekanatów i parafii wraz ze swymi duszpasterzami.

Podczas tegorocznej nowenny homilie głosić będą biskupi oraz kapłani z dekanatów, które w danym dniu uczestniczą w Nowennie. W ramach Nowenny przeżywany będzie 12 listopada Dzień Kapłanów i Liturgicznej Służby Ołtarza, 13 listopada Dzień Małżeństw i Rodzin, 14 listopada Dzień Młodzieży zwany „Dniem u Mamy” oraz 15 listopada Dzień Życia Konsekrowanego.

W dniu zakończenia Nowenny, w uroczystość Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia, 16 listopada br., obchodzona będzie również 9. rocznica ingresu abp. Edwarda Ozorowskiego, metropolity białostockiego do bazyliki archikatedralnej w Białymstoku. Uroczystą Mszę św. o godz. 18.00 poprzedzi modlitwa różańcowa prowadzona przez Koła Żywego Różańca z całej archidiecezji. W tym dniu homilię wygłosi Arcybiskup Metropolita Częstochowski Wacław Depo.

Kult Ostrobramskiej Matki Miłosierdzia przeniósł z Wilna do Białegostoku Metropolita Wileński, Abp Romuald Jałbrzykowski. Zmuszony do wyjazdu z Wilna, osiadł przy kościele farnym, późniejszej prokatedrze w Białymstoku. Już jesienią 1945 r., Arcybiskup zapoczątkował nowennę Opieki Matki Bożej Ostrobramskiej. Po nim kult Maryi w Ostrobramskim wizerunku w podtrzymywali jego następcy: Bp Henryk Gulbinowicz i Bp Edward Kisiel. Po utworzeniu archidiecezji białostockiej w 1991 r., Abp Kisiel wybrał Ostrobramską Matkę Miłosierdzia na patronkę arcybiskupstwa. Jan Paweł II w 1993 r. zezwolił na koronację obrazu. Odbyła się ona 5 czerwca 1995 r.