Rozpoczynając uroczystość Przewodniczący Rady Miasta Białystok, Włodzimierz Kusak, podkreślał, że tytuł Honorowego Obywatela Białegostoku zostaje nadany „kierując się potrzebą szczególnego uhonorowania ludzi, których działalność i osiągnięcia przynoszą splendor naszemu miastu, a jego mieszkańcom poczucie uzasadnionej dumy. Jest to wyraz najwyższego wyróżnienia i uznania”.

O nadanie tytułu wnioskował w styczniu br. Prezydent miasta Tadeusz Truskolaski, gdyż - jak argumentował – „Abp Edward Ozorowski zawsze odznaczał się wielkim zaangażowaniem w rozwój demokracji i Białegostoku, co czyni go dobrą i w pełni słuszną kandydaturą na Honorowego Obywatela Miasta".

Prezydent Truskolaski podkreślał, że abp Ozorowski w swojej działalności wyróżnia się "dbałością o sprawy Kościoła, sprawy społeczne i rodziny, zaangażowany jest też w wychowanie młodzieży. Jest również osobą aktywną na polu nauki”.

„Abp Ozorowski jest 16. honorowym obywatelem Białegostoku i dołącza do grona ludzi szlachetnych i zasłużonych. Ludzi, którzy mają ogromny wkład w historię i tożsamość Białegostoku. Ksiądz Arcybiskup związał się na stałe z Białymstokiem. Tu rozpoczął swoją drogę pasterską i naukową, (…) kierując się olbrzymią wiedzą i wielką wrażliwością społeczną” – mówił Prezydent.  Podkreślił też, że arcybiskup zaangażowany jest w dialog ekumeniczny pomiędzy Kościołem katolickim a Cerkwią prawosławną oraz  stara się  budować dobre relacje pomiędzy Kościołami na Podlasiu.

Jako pierwszy  tytuł honorowego obywatela Białegostoku  otrzymał marszałek Józef Piłsudski w 1919 r. Później otrzymali go m.in.  Lech Wałęsa, papież Jan Paweł II, kapelan rodzin katyńskich ks. prałat Zdzisław Peszkowski, ostatni prezydent RP na Uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, obecny metropolita warmiński, a wcześniej białostocki - abp Wojciech Ziemba oraz wnuk twórcy języka esperanto Ludwika Zamenhofa - Ludwik Krzysztof Zaleski-Zamenhof.

„W języku potocznym honorowy znaczy niepokorny, dlatego już dziś proszę moich diecezjan o wybaczenie” – mówił z uśmiechem Jubilat. Przypomniał, że od 60. lat zamieszkuje Białystok. "Miasto  to - zauważył -  zmieniło się ogromnie, i ludzie też są inni, choć zachowali swój sposób bycia i istnienia". Dziękując za wyróżnienie życzył władzom miasta i wszystkim białostoczanom "radości i dumy z miasta i całego regionu, w którym Pan Bóg pozwolił nam żyć".

Następnie miała miejsce prapremiera oratorium pt: "Oto wierny sługa mój". Zostało ono napisane i skomponowane z okazji z przypadającej 15 czerwca 2014 r. setnej rocznicy święceń kapłańskich błogosławionego ks. Michała Sopoćki.

Oratorium to dzieło trzech twórców: libretto napisane przez ks. Tadeusza Goleckiego, zaś muzyka skomponowana przez kompozytorów krakowskich Huberta Kowalskiego i Piotra Pałkę. Na jego treść składają się przemyślenia i zapiski ks. Sopoćki oraz pieśni powstałe na podstawie jego Dziennika, z odniesieniem biblijnym. Oratorium przybliża niektóre fakty z życia Błogosławionego, a przede wszystkim jego drogę duchową i odkrywanie prawdy o Miłosierdziu Bożym, która stanie się centrum Jego życia i Jego posługi kapłańskiej

Muzyka oratorium została napisana na  narratora, czworo solistów, chór mieszany i orkiestrę. Wykonawcami są  soliści Opery i Filharmonii Podlaskiej. Chór i orkiestrę stanowią uczestnicy Warsztatów Liturgiczno-Muzycznych Archidiecezji Białostockiej, wśród nich alumni Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku, siostry Jezusa Miłosiernego i Misjonarki Świętej Rodziny oraz zaprzyjaźnieni muzycy.

Główne uroczystości jubileuszowe Abp. Edwarda Ozorowskiego odbędą się 15 czerwca br. o godz. 11:00 w białostockiej katedrze, gdzie odprawiona będzie Msza św.  pod przewodnictwem Pasterza Kościoła białostockiego. Homilię wygłosi Metropolita Przemyski Abp Józef Michalik.

Niedzielna eucharystia będzie jednocześnie dziękczynieniem Archidiecezji Białostockiej za kanonizację Jana Pawła II.

Abp Edward Ozorowski jest czwartym metropolitą Archidiecezji Białostockiej utworzonej przez Jana Pawła II w 1992 roku.

O godz. 19.00 w białostockim Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku zostanie powtórnie wykonane  oratorium pt. Oto wierny sługa mój, na które wstęp jest wolny.