Zaproszonym prelegentem był ks. Andrzej Grefkowicz, egzorcysta z Warszawy. W konferencji rozpoczynającej warsztaty poruszył on problem, nasilenia praktyk pseudoreligijnych, wypaczających duchowość ludzi oraz wyzwań, które w związku z tym stoją przed duszpasterzami.

Prelegent podkreślał, że zniewolenia praktykami parakościelnymi mają swe źródło w łamaniu pierwszego przykazania Bożego. Jak każdy grzech, pociągają za sobą dwojakie skutki: niszczenie relacji z Bogiem i samodestrukcję człowieka. Wśród praktyk, otwierających człowieka na działanie złego ducha, wymienił spirytyzm, tzw. niekonwencjonalne metody leczenia, korzystanie z propozycji religii Wschodu. Wskazywał, że niepokojącymi oznakami tego stanu mogą być m.in. lęki, niepokoje, koszmary nocne.

 Wśród metod przeciwdziałania zniewoleniu przez złego ducha ks. Grefkowicz wymienił: modlitwę o uwolnienie, złożenie wyznania wiary, wypowiedzenie przez kapłana „małego egzorcyzmu”. Referent podkreślił, że jest to pierwszy etap pomocy człowiekowi. Po uwolnieniu spod wpływu szatana należy go następnie ewangelizować, na nowo prowadzić po drodze relacji z Bogiem.

Po wysłuchaniu referatu, uczestnicy w trzech grupach konwersatoryjnych, którym przewodniczyli ks. bp dr Henryk Ciereszko („Kierownictwo duchowe człowieka dotkniętego praktykami parakościelnymi”), ks. dr Andrzej Proniewski („Współpraca ze świeckimi w opanowaniu praktyk parakościelnych), ks. dr Paweł Murziński („Formy prewencyjne praktyk parakościelnych”), wypracowali postulaty pastoralne, po czym ich koordynatorzy prezentowali je na forum. Wśród nich wybrzmiały: wzbudzanie zaufania w człowieku jako pierwszy krok prewencji, konieczność modlitwy i roztropne rozpoznanie zagrożeń, które nie zawsze wymuszają interwencję egzorcysty. Najczęściej potrzebna jest w takich wypadkach pomoc psychologa.

W słowie kończącym obrady abp prof. Edward Ozorowski podkreślił, że ,,zniewolenia są problemem ad intraad extra (…). Jeśli ksiądz będzie przy Chrystusie, łatwiej mu będzie pomagać ludziom” - wskazywał Arcybiskup.

Doroczne spotkania warsztatowe dla kapłanów archidiecezji białostockiej skupiają się wokół aktualnych zagadnień duszpasterskich oraz są okazją do poszerzania wiedzy i wypracowania wspólnych stanowisk i postulatów w poruszanych kwestiach. W tegorocznych warsztatach duszpasterskich wzięło udział ponad 200 kapłanów.