Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Adam Sokołowski. Kaznodzieja podkreślał, że treść krzyża zawsze wpisuje się w historię życia człowieka. W szczególny sposób krzyż wpisał się historię wyjątkowego miejsca, jakim jest Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Świętej Wodzie. Zwrócił uwagę, że w przynoszonych przez pielgrzymów krzyżach kryją się ich prośby i nadzieje, a także przekonanie, że Chrystus pomaga im nieść krzyż codziennego życia. 

Ks. Sokołowski przypomniał, że znak krzyża towarzyszy każdemu chrześcijaninowi od chwili chrztu, aż do dnia śmierci. ?Pomiędzy tymi datami są lata życia. By ten czas owocował w potrzebne łaski, trzeba go przezywać z Chrystusem i iść za Bożymi przykazaniami? - mówił. Zachęcał pielgrzymów do dawania codziennego świadectwa o tym, że krzyż jest dla nich prawdziwą wartością i drogą prowadzącą do zbawienia. Zaakcentował również znaczenie walki - pod znakiem Chrystusowego krzyża -  ze złymi przyzwyczajeniami i nałogami, które często uważane za ?radości życia?, w rzeczywistości są przeszkoda w drodze do zbawienia i oddzielają od miłości Boga.

Po zakończonej Eucharystii zostały poświęcone krzyże niesione przez pielgrzymów, które następnie złożyli na Górze Krzyży. Wielu pątników zapaliło również znicze ułożone w formę krzyża, aby upamiętniać trud swojej wędrówki. Na zakończenie uroczystości wierni wzięli udział w nabożeństwie zwanym "Dróżkami Maryi".

Uroczystości odpustowe w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej rozpoczęły się 14 września, a zakończą 23. Dnia 16 września, odbędzie się pielgrzymka parlamentarzystów administracji rządowej i samorządowej województwa podlaskiego. Po południowej modlitwie Anioł Pański odprawiona zostanie uroczysta Msza św. przed Górą Krzyży, którą zakończy procesja Eucharystyczna. Przewodniczył jej będzie abp Senior Stanisław Szymecki. 

Do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Świętej Wodzie dwukrotnie w ciągu roku, w maju i we wrześniu, przybywają tysiące wiernych w pielgrzymkach krzyżami. Góra krzyży w Wasilkowie staje się znakiem ich wiary.

W latach 50-tych została tu zniszczona z nakazu władz komunistycznych, wznoszona przez proboszcza Wasilkowa, ks. Wacława Rabczyńskiego, Kalwaria. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej rozwijało się jednak nadal, gromadząc na wzgórzu wiele osób modlących się w różnych intencjach. Na górze krzyży dziś można odnaleźć krzyże różnych środowisk i grup z kraju i zza granicy, postawionych w różnych intencjach. Sanktuarium od wielu lat prowadzi księgę intencyjną stawianych krzyży. 

Abp Stanisław Szymecki w 1997 r. zainicjował pierwszą pielgrzymkę z krzyżami, z Białegostoku i okolic, pod hasłem "2000 krzyży na rok 2000". Odtąd odbywa się ona przed niedzielą odpustową Matki Bożej Bolesnej we wrześniu. W 2000 r. wzniesiony został krzyż wszystkich pielgrzymów o wysokości 25. metrów, nadając temu miejscu charakter bramy w trzecie tysiąclecie.