Modlitewne spotkanie rozpoczęła konferencja pt. Duch Święty w życiu kapłana, nawiązującą do przeżywanego w Kościele Roku Duszpasterskiego, którą wygłosił ks. prof. Mieczysław Ozorowski z UKSW w Warszawie.

Podkreślał w niej, że Duch Święty, którego każdy chrześcijanin przyjmuje w sakramencie chrztu i bierzmowania, w życiu kapłana obecny jest w sposób szczególny dzięki sakramentowi święceń. Widzialnym znakiem Jego przyjęcia były wówczas: gest prostracji – leżenia krzyżem, włożenia rąk i namaszczenia olejem Krzyżma św.

Prelegent mówił o „zdobywaniu Ducha Świętego”, którego obecność jest niezbędna w posłudze kapłańskiej. To On daje możliwość zrozumienia słowa Bożego i przekazywania go innym, ale też prowadzi kapłana do pełni prawdy o sobie i własnej grzeszności oraz inspiruje do nawrócenia.

Ks. profesor podkreślał, że współczesnemu człowiekowi trudno jest podejmować decyzje rzutujące na całe życie. W ich podejmowaniu kandydatom do kapłaństwa pomaga Kościół, biskup i wychowawcy w seminarium. „Potem już ksiądz sam musi szukać najlepszej drogi realizacji swego powołania. A bez Ducha Świętego jest to niemożliwe” - stwierdził.

Zauważył, że Duch Święty nikogo nie uprzywilejowuje – do kapłaństwa powoływani są ludzie o różnych zdolnościach, umiejętnościach i charakterach.

Po konferencji miała miejsce adoracja Najświętszego Sakramentu, a wspólną modlitwę zakończyły Nieszpory Eucharystyczne.

Na spotkanie wraz arcybiskupem metropolitą Tadeuszem Wojdą, arcybiskupem seniorem Edwardem Ozorowskim i biskupem Henrykiem Ciereszką przybyło ponad 70 kapłanów z całej archidiecezji.