Wspólnej modlitwie, w której uczestniczyli przedstawiciele wyznań chrześcijańskich przewodniczył pastor Tomasz Wigłasz. W kazaniu nawiązał do ewangelicznego Janowego opisu spotkania Jezusa z Samarytanką przy studni.

Kaznodzieja odniósł się do sytuacji kobiety przed spotkaniem Jezusa, podkreślając jej samotność. Wskazał jednocześnie, że należy unikać indywidualizmu i troszczyć się o to, by wierni poszczególnych wyznań podejmowali wspólne działania.

Ks. Wigłasz wskazał następnie, że „im bliżej każdy z chrześcijan będzie Chrystusa, tym każde wyznanie stanie się bliższe innemu”. Podkreślił, że Chrystus nie separował się jako Żyd od Samarytanki, ale wszedł z nią w dialog: „Z tego wypływa wniosek, że Chrystus znosi wszelkie mury i różnice, które nas oddzielają od Niego, a są one nieporównywalnie większe od wszystkich różnic pomiędzy chrześcijanami” – mówił.

Na koniec przedstawiciele delegacji poszczególnych wyznań odmówili modlitwę charakterystyczną dla swojej konfesji, po czym została wspólnie odmówiona Modlitwa Pańska.


*   *   *


W tym roku modlitwom i spotkaniom ekumenicznym towarzyszy hasło zaczerpnięte z Ewangelii św. Jana: „Daj mi pić”. Ks. dr hab. Radosław Kimsza – delegat metropolity białostockiego ds. kontaktów z wyznaniami chrześcijańskimi i religiami – przypomina, że 30 listopada 2014 r. papież Franciszek i Patriarcha Konstantynopola Bartłomiej podpisali wspólną deklarację, która nawiązuje do ciążącym na wszystkich chrześcijanach obowiązku dążenia do jedności, a także do bolesnego prześladowania wierzących w Chrystusa.

„Echem tej deklaracji będzie w naszej archidiecezji tegoroczny Tydzień Ekumeniczny. Kolejny raz chrześcijanie złączą się w modlitwie o pokój na świecie i za prześladowanych chrześcijan. W swoich kościołach modlić się będą w tej intencji prawosławni i protestanci. W modlitwę włączą się także podlascy Tatarzy” – mówi.

Jutro, w prawosławne Święto Jordanu, w cerkwi Świętego Ducha w Białymstoku odprawione zostanie nabożeństwo w intencji jedności chrześcijan pod przewodnictwem prawosławnego Abp. Jakuba. Podczas nabożeństwa kazanie wygłosi Abp Edward Ozorowski, Metropolita Białostocki.

Białostockie Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne zaprasza 22 stycznia na sympozjum zwane Trójgłosem Ekumenicznym pt. „Pojednani z Bogiem żyją w pokoju. Grzech - nawrócenie - pokuta”. Swoje wypowiedzi przedstawią reprezentanci Kościoła Katolickiego, prawosławnego i ewangelicko-augsburskiego. Stronę katolicką reprezentował będzie o. Jacek Salij OP. Tradycję Kościoła prawosławnego przedstawi ks. dr Włodzimierz Misijuk, a reprezentantem Kościoła ewangelicko-augsburskiego będzie dr Jerzy Sojka. Trójgłos zakończą nieszpory ekumeniczne pod przewodnictwem Bp. Henryka Ciereszki.

W ramach tegorocznego Tygodnia Ekumenicznego odbędzie się międzyreligijna modlitwa o pokój ludzi dobrej woli. Zostali do niej zaproszeni również zamieszkujący Białostocczyznę ?Tatarzy. W piątek 23 stycznia o godz. 12.00 w Domu Kultury Muzułmańskiej będzie miało miejsce spotkanie pod hasłem „Modlitwa o pokój podlaskich Tatarów”. Dzień później w godzinach porannych w Soborze św. Mikołaja Cudotwórcy o pokój modlić się będą wyznawcy prawosławia, zaś popołudniowe modlitwy w tej intencji odbędą się w Zborze Kościoła Chrześcijan Baptystów. O godz. 18.00 Mszy św. o pokój na świecie i za prześladowanych chrześcijan przewodniczył będzie Abp Edward Ozorowski.

Tydzień ekumeniczny w Archidiecezji Białostockiej zakończy Msza św. w intencji jedności chrześcijan w kościele pw. św. Maksymiliana w Białymstoku. Przewodniczył jej będzie metropolita białostocki, a kazanie wygłosi prawosławny Abp Jakub.

Białostockie obchody Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan zostały zorganizowane przez przedstawicieli poszczególnych Kościołów, Archidiecezjalną Radę ds. Ekumenizmu oraz alumnów białostockiego AWSD, we współpracy z Książnicą Podlaską.