Spotkaniu towarzyszyły słowa tegorocznych Światowych Dni Młodzieży - „Błogosławieni miłosierni”. Do tych słów nawiązywała odegrana przez grupę ewangelizacyjną Duszpasterstwa Młodzieży Betania pantomima, a także konferencja wygłoszona przez ks. Rafała Arciszewskiego – duszpasterza młodzieży Archidiecezji Białostockiej.

Przypomniał on słowa homilii papieża Franciszka z Mszy św. Posłania z Brzegów, w którym Ojciec Święty na podstawie ewangelicznego opisu spotkania Jezusa z Zacheuszem dawał konkretne wskazówki, jak nie „przespać” swojej wiary.

Ksiądz Rafał nawiązał też do postaci świętych i błogosławionych, którzy swoim życiem dawali świadectwo miłosierdzia. Po konferencji nastąpiła krótka prezentacja błogosławionych. Młodzież przebrała się za trzy postacie: bł. ks. Michała, bł. ks. Jerzego i bł. Bolesławę.

„Wcieliłam się w postać bł. Bolesławy Lament. Było to niesamowite doświadczenie. Zmotywowało mnie to do bliższego poznania jej życiorysu. Czułam jej bliskość, jakby przez cały czas siedziała tuż obok. Cały Wieczór ze świętymi stanowił czas cudownego spotkania z wielkimi Polakami, którzy świadczyli o Bożym Miłosierdziu, a teraz wspierają nas w drodze przez życie, wskazując ścieżki prowadzące ku świętości” – mówi Urszula Jabłońska z Duszpasterstwa Młodzieży Betania.

Druga część spotkania odbyła się w atmosferze modlitwy przed Najświętszym Sakramentem. Adorację ze śpiewem i tekstami rozważań prowadziła schola akademicka Adonai. Na zakończenie każdy z uczestników mógł podejść i przez ucałowanie relikwii oddać cześć świętym i błogosławionym.

„Dużo dobrych treści, w których każdy z pewnością mógł znaleźć coś wartościowego dla siebie. Poparte dobrym i prawdziwym słowem konferencyjnym. Całość sprzyjała wspólnej modlitwie” – mówi o modlitewnym czuwaniu Piotr Kurstak, prowadzący scholę akademicką Adonai.

„Obecność przebranych osób za Błogosławionych pobudzała wyobraźnię i dawała do myślenia, że Ci konkretni ludzie będący już blisko Boga, są też blisko nas” – dodaje Marta Niemotko-Kurstak.