Suchowola to szczególne miejsce, gdzie młodzież, która na przestrzeni ostatniego roku przyjęła sakrament bierzmowana może zapoznać się z postacią błogosławionego ks. Jerzego i w sposób świadomy prosić za jego wstawiennictwem o mężne wyznawanie wiary i wytrwałość w dawaniu dojrzałego świadectwa.

Pielgrzymka rozpoczęła się o godz. 10.00 w kościele parafialnym modlitwą i zawiązaniem wspólnoty. Ks. Adam Wtulich, salezjanin, proboszcz parafii w Różanymstoku, wygłosił konferencję, która nawiązywała do hasła tegorocznego spotkania bierzmowanych: „Błogosławieni czystego serca”. Uczestnicy usłyszeli również świadectwo, podczas którego padła wyraźna zachęta do szczerej spowiedzi, gdyż bez tego ciężko jest żyć tym błogosławieństwem. 

Konferencję zakończyła pantomima przygotowana przez wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży. 

Następnie uczestnicy zostali podzieleni na małe grupy, gdzie wraz z animatorami realizowali temat „Sercowe rewolucje”.

Podsumowaniem spotkań była modlitwa uwielbienia prowadzona przez ks. Mateusza Bajenę i ks. Michałem Urbanem i wspólnotą Dom Jednego Serca.

O godz. 13.00 Abp Edward Ozorowskiego przewodniczył Mszy św. dla uczestników pielgrzymki. 

W homilii wspomniany ks. Wtulich podkreślał, że dziś słowa mówią o potrzebie bycia przejrzystym. „Serce czyste to serce przeźroczyste i gotowe na miłość Jezusa z krzyża” – wyjaśniał.

 Kaznodzieja przypominał o miłości do Chrystusa do końca, dając za przykład świętych męczenników. Wskazywał na patrona dnia, św. Andrzeja Bobolę, na bł. Jerzego Popiełuszkę, bł. Karolinę Kózkównę, czy bł. Męczenników z Poznania. Stawiał młodym pytania o ich relację z Chrystusem.

Na zakończenie spotkania Abp Ozorowski podziękował uczestnikom i organizatorom pielgrzymki i zobowiązał młodzież, by wręcz „nachodzili” swoich duszpasterzy i prosili o wyjazdy na kolejne wspólne diecezjalne spotkania. 


GELERIA ZDJĘĆ Z PIELGRZYMKI BIERZMOWANYCH DO SUCHOWOLI