Uczestnicy spotkania dzięki konferencji wygłoszonej przez ks. Józefa Kozłowskiego mieli okazję poszerzyć swą wiedzę temat sakramentu małżeństwa w świetle nauczania Kościoła oraz zastanowić się nad ankietą skierowaną przez Ojca Świętego nt. aktualnego stanu i przyszłości duszpasterstwa rodzin przed Synodem Biskupów poświęconym rodzinie.

W drugiej części spotkania animatorzy dzieli się swoimi doświadczeniami z pracy w małych grupach wsparcia dla małżeństw oraz dokonali wyborów uzupełniających zarządu ośrodka. Do zarządu zostali wybrani Barbara i Jarosław Żukowscy.

Dzień Skupienia zakończyła wspólna Eucharystia.


Więcej na temat ośrodka Spotkań Małżeńskich:
www.spotkaniamalzenskie.blogspot.com