W homilii Arcybiskup nawiązując do słów św. Pawła przypomniał, że "skarb wiary Bóg złożył w glinianych naczyniach". Wyjaśniał, że ów dar towarzyszy całemu życiu człowieka. Może wzrastać, umniejszać się, a także człowiek może go zupełnie utracić.

Abp Ozorowski podkreślił, że aby utrzymać wiarę potrzebna jest modlitwa, "która już sama z siebie jest wyznaniem wiary". "Ci, którzy modlą się przez całe życie potrafią trwać przy Bogu, nie tylko w chwilach powodzenia, ale także w chwilach życiowych prób" - mówił.

Pasterz Kościoła białostockiego wyjaśniał, że nie wystarczy jedynie modlić się, potrzebne jest także nieustanne pogłębianie wiary. Zachęcał do sięgania zarówno do Pisma Świętego, jak i do wskazanych przez Benedykta XVI na Rok Wiary ksiąg: Katechizmu Kościoła Katolickiego i Dokumentów Soboru Watykańskiego II, ja mówił, aby: "aby upewniać się, że wiara przez nas posiadana jest autentyczna".

Arcybiskup zwrócił też uwagę, na "słowne" wyrażanie wiary. "Zaraz po wojnie, kiedy nie było ksiąg, gdyż wszystkie zostały poniszczone, pisano tzw. skrócone katechizmy, z których prawd wiary uczono dzieci przed pierwszą Komunią św. Za wschodnią granicą przepisywano je rosyjskimi literami, aby ludzie, którym przyszło tam żyć nie utracili wiary" - dodał.

Oprócz modlitwy i troski o rozumowe zgłębienie wiary Metropolita Białostocki apelował o uczynki świadczące o wierze. "Nadszedł czas ożywienia wiary, pogłębiania refleksji nad nią i wprowadzania wiary w codzienne życie tam, gdzie jej brakuje i wzmacniania tam, gdzie ona słabnie". Podkreślił, że troska o wiarę "to powinność każdego wierzącego, to dług, który zaciągamy u samego Boga" - wskazywał.

Abp Ozorowski prosił także swoich diecezjan o życie wiarą "na co dzień, nie tylko w chwilach nieszczęścia, gdyż Bóg jest obecny w każdej sytuacji i w każdej chwili". Wyraził również nadzieję, że pod koniec Roku Wiary Kościół na całym świecie rozkwitnie jako "jeden, święty, powszechny i apostolski".

Podczas Mszy św. inaugurującej Rok Wiary w procesji wejścia uroczyście wniesiono do archikatedry Ewangeliarz, Dokumenty Soboru Watykańskiego II oraz Katechizm Kościoła Katolickiego. Ewangeliarz złożono na ołtarzu, a pozostałe księgi na przygotowanym przed ołtarzem pulpicie. W procesji z darami, prócz darów ofiarnych chleba i wina przyniesiono najstarszą w parafii katedralnej księgę chrztów jako znak wdzięczności Bogu za dar wiary przekazywany przez pokolenia. 

W oprawie liturgii czynny udział wzięli przedstawiciele wspólnot archidiecezji białostockiej oraz Rada Ruchów Katolickich.

Msze św. na otwarcie Roku Wiary celebrowane były w tym samym czasie we wszystkich parafiach archidiecezji. Rozpoczęło je bicie kościelnych dzwonów.

W związku z Rokiem Wiary w Archidiecezji Białostockiej przewidziano wiele wydarzeń o charakterze duszpasterskim. Dziś, w godzinach przedpołudniowych, Abp Ozorowski otworzył nowy serwis internetowy Archidiecezji Białostockiej, w którym obok aktualnych wiadomości z życia archidiecezji można znaleźć kalendarium wydarzeń i inicjatyw Roku Wiary. W związku z Rokiem Wiary do wszystkich parafii trafiła też książka pt. "Credo. Taka jest nasza wiara", w której Abp Ozorowski w czytelny i syntetycznym sposób tłumaczy oraz  wyjaśnia poszczególne części Wyznania Wiary. Również w tym roku, trwająca w dniach 7-15 listopada doroczna Nowenna do Matki Miłosierdzia, przygotowująca archidiecezję do uroczystości patronalnej  będzie nawiązywał do przeżywanego Roku Wiary, a jej główny tematem będą słowa: "Maryja wzorem wiary".