„Tak jak Kolegiacie w Sokółce, doznawane przez wiernych łaski i uzdrowienia potwierdzają wcześniejsze orzeczenia lekarskie, tak i w moim życiu modlitwa i życzliwość ludzi potwierdza słuszność linii, którą wybrałem i drogi, którą staram się iść i którą innych prowadzę”- mówił Arcybiskup Metropolita.

W homilii ks. kan. Dariusz Wojtecki, nawiązując do liturgii Słowa Bożego, wskazał na obszary życia osobistego, społecznego i kościelnego, wymagające od uczniów Chrystusa nieustannego nawracania się. Podkreślał, że faryzeusze – o których mówił fragment odczytanej Ewangelii - ulegli pokusie zajmowania miejsca, które należy się Bogu. „Zawsze kiedy grzeszymy, stawiamy się ponad Bogiem” – dopowiadał kaznodzieja.

Prorektor białostockiego Seminarium Duchownego przestrzegał przed hipokryzją w różnych wymiarach życia oraz zachęcał do szukania harmonii pomiędzy deklaracjami wiary a codziennymi wyborami.Wyjaśniał, człowiek perfekcyjnie wypełniający obowiązki religijne, może często stać się jaka faryzeusze - „specjalistą od Pisma Świętego” i czynić wszystko tylko po to, aby być zauważonym i docenionym przez innych.

„A Jezus mówi jednoznacznie: uczynków ich nie naśladujcie. Warto pamiętać te słowa, bo w nasze myślenie dość łatwo i bezkrytycznie wkrada się model proponowany przez świat. Wielu uważa nawet taki model za cel, do którego należy dążyć. Bo przecież, ich zdaniem, nie ma niczego złego w byciu «ekspertem» pouczającym «maluczkich», który później błyszczy na salonach, wyjątkowo się modli, jest pozdrawiany i rozpoznawany” – podkreślał ks. Wojtecki.

Kaznodzieja przypomniał, że dzień imienin jest zawsze odniesieniem do dnia nadania człowiekowi imienia, czyli do sakramentu Chrztu św. - „W ten sposób imieniny stają się przede wszystkim wspomnieniem tego wielkiego wydarzenia, kiedy otrzymaliśmy imię w Kościele podczas chrztu. Bóg bowiem wzywa każdego po imieniu, w jego «jedyności»” - mówił. Nawiązując do osoby patrona Arcybiskupa Białostockiego, Świętego Edwarda, wskazywał, że jest on dla niego wzorem świętości i orędownikiem u Boga.

Ks. Wojtecki zaznaczył, że dzień imienin Arcybiskupa jest także dniem wdzięczności, który jednocześnie „zaprasza i mobilizuje do jeszcze większego zaangażowania się i współpracy dla dobra naszej Archidiecezji, aby pasterska posługa naszego Arcybiskupa stawała się owocną, byśmy coraz pełniej odnajdywali się jako Kościół, jako wspólnota idąca drogą wiary, drogą zbawienia”.

Kaznodzieja w imieniu zgromadzonych wyraził życzenia, by „Bóg darzył na co dzień Arcybiskupa Edwarda swoją mocą i mądrością, kierował myślami, uczuciami i pragnieniami w podejmowaniu wciąż nowych wyzwań dla dobra Archidiecezji, naszego miasta i całego Kościoła”.

Na zakończenie Eucharystii słowa życzeń wypowiedział w imieniu duchowieństwa i członków Kapituły Metropolitalnej ks. prał. Roman Balunowski, zaś w imieniu wspólnoty seminaryjnej Rektor Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku, ks. prał. Andrzej Proniewski.

Mszę św. koncelebrowali Abp Senior Stanisław Szymecki, Bp Henryk Ciereszko oraz liczni kapłani. Świątynię wypełnili wierni, wśród których byli alumni Wyższego Seminarium Duchownego, siostry zakonne, przedstawiciele władz, służb mundurowych, Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego oraz Bractwa Kurkowego.

W godzinach przedpołudniowych życzenia Arcybiskupowi Metropolicie złożyli m.in. pracownicy Kurii Metropolitalnej, przedstawiciele ruchów i stowarzyszeń działających w archidiecezji, uczniowie szkół katolickich, służby mundurowe, Prezydent Białegostoku, Wojewoda Podlaski i Marszałek Województwa oraz zwykli mieszkańcy Stolicy Podlasia.

Z życzeniami imieninowymi do Abp. Ozorowskiego przybyli także biskupi z Diecezji Łomżyńskiej, Drohiczyńskiej i Ełckiej oraz Metropolita Warmiński Abp Wojciech Ziemba  i Biskup Sandomierski Krzysztof Nitkiewicz.